Mødedato
08-04-2014 16:00

Referat

PunktTitel
1GODKENDELSE AF DAGSORDEN ( )
2MEDDELELSER FRA FORMANDEN ( )
3GODKENDELSE AF PROTOKOL FRA REVISIONSUDVALGSMØDET 18. FEBRUAR 2014 (2014-0062622)
4INTERN REVISIONS ÅRSREGNSKAB FOR 2013 ( )
5INTERN REVISIONS ÅRSBERETNING FOR 2013 (2014-0062794)
6BEHANDLING AF REDEGØRELSE VEDRØRENDE INTERN REVISIONS RAMME OG TILTAG I FORLÆNGELSE AF EVALUERINGSRAPPORT (2014-0062801)
7BEHANDLING AF DEN AF ØU OVERSENDTE INDSTILLING VEDRØRENDE MODELLER OG REVISIONSUDVALGETS HØRINGSSVAR (2014-0062805)
8IGANGVÆRENDE REVISIONER ( )
9AFSLUTTEDE REVISIONER ( )
10EVENTUELT ( )