1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN ( )

Mødet startede kl. 08.00 og sluttede kl. 10.00

Mødedeltagere:

Lars Weiss

Jens-Kristian Lütken

Henrik Nord

Taner Yilmaz

Klaus Mygind

 

Fraværende med afbud:

Nishandan Ganesalingam

Rikke Lauritzen

 

Øvrige deltagere:

Intern Revision: Jesper Andersen og Lone Forsberg

Deloitte: Lars Kronow og Keld Østerdal

 

Sagsfremstilling

Indstilling

 

Problemstilling

 

Løsning

 

Økonomi

 

Videre proces

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.