4. INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION ( )

I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Ud over egne udtalelser og forslag har Revisionsudvalgets medlemmer tavshedspligt for så vidt angår synspunkter, vurderinger, og argumenter i forbindelse med Intern Revisions og ekstern revisors orientering om igangværende arbejder.

Sagsfremstilling

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

 

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

 

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 22.02.2017 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

Rapporter i udkast:

 • ØKF– KK – Lønfastsættelse administrative chefer (RP)

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

 • Balancerevision 2016 med tilhørende bilag og noter (RP)

 • Opfølgning revisionsbemærkninger 2015 (RP)

Igangværende finansiel revision – med direkte rapportering:

 • KK – Aktivers tilstedeværelse (RP)

 • KIT – Ydelseskatalog (RP)

Igangværende særlige revisioner:

 • KFF – Tilskudsadministration (RP)

 • KK – Delegation og ledelsestilsyn (RP)

 • KK – Indtægter governance (RP)

 • BUF-SOF-SUF – Mellemkommunale refusioner (RP)

 • BUF-KFF-SOF Børneattester (ED)

 • SUF – Revision af selvejende institutioner 2016 (RP)

Igangværende særlige undersøgelser:

 • BUF – Bæredygtig udvikling (ED)

 • KK – Kvantum Anlæg (ED)

 • KK – Kvantum Debitor (ED)

 • KK – Kvantum Åbningsbalance (ED)

Igangværende opgaver vedr. Informationssikkerhed:

 • KIT – IT- og sikkerhedsprocesser (ED)

 • KIT – Ejerskabskoncept herunder definering af systemejerrollen (ED)

 • KIT – Systemgodkendelse af IT-systemer (ED)

 • KIT – Tilsyn med IT-sikkerhed 2016 (ED)

 • KK – Etablering af DPO-funktion (RP)

Igangværende konsulentassistance større sager:

 • KEJD – Transparens i KEjd’s priser

 • ØKF – Nyt Cirkulære Personale

 • ØKF – KS Kommentering af Fælles administrative forretningsgange på lønområdet

 • ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2017 – Risikolisten

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:

 • KK – Henvendelse vedr. årsregnskab og revision heraf

 • SOF – Opkrævning sikrede pladser § 29

 • KIT/KS – Rådgivning opfølgning revisionsbemærkninger Fakturerings- og udbetalingssystemer

 • ØKF – Udskillelse af beredskab

Igangværende rådgivningsopgaver:

 • KK – Avanceret regnskab

 • ØKF – Styregruppe KVANTUM

 • BUF – Taskforce

 • ØKF – Projekt Lønkontrol

 • ØKF – Rådhusstyregruppe

 • KK – Projekt Legal Compliance – persondata

 • TMF – Implementering af KVANTUM

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen                                       / Lone Forsberg

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Protokolbemærkninger:

Ingen.