8. FORTROLIG ORIENTERING/STATUS FRA EKSTERN REVISOR, HERUNDER IGANGVÆRENDE SAGER, AFSLUTTEDE REVISIONER OG EVT. NYT I OW BUNKER SAGEN ( )

Sagsfremstilling

Indstilling

 

Problemstilling

 

Løsning

 

Økonomi

 

Videre proces