3. GODKENDELSE AF PROTOKOL FRA 18. JANUAR 2017 ( )

I overensstemmelse med Revisionsudvalgets forretningsorden § 12, stk. 5, skal Revisionsudvalget godkende protokoller fra udvalgets møder.

Sagsfremstilling

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget tager beslutningsprotokollen fra Revisionsudvalgsmøde fra 18. januar 2017 til efterretning.

 

Problemstilling

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra revisionsudvalgsmødet 18. januar 2017 af de medlemmer, der deltager i nærværende møde.

 

Løsning

Revisionsudvalget tager protokol fra revisionsudvalgsmøde 18. januar 2017 til efterretning.

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen    /   Lone Forsberg

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Protokolbemærkninger:

Ingen.