Borgerrepræsentationsvalg

Resultatet af kommunalvalget 2017 på KMD-valg. 

Om Borgerrepræsentationsvalg:
Der afholdes valg til Borgerrepræsentationen den 3. tirsdag i november hvert 4. år - næste gang d. 21. november 2017.

Borgerrepræsentationen vælger en valgbestyrelse senest tirsdagen 8 uger før valgdagen. Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:

  • Modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund.
  • Tilvejebringer stemmesedler mv.
  • Står for opgørelsen af valget.

Valgbestyrelsen er ansvarlig for både Borgerrepræsentationsvalg og regionsrådsvalg.

Publikationer om Borgerrepræsentationsvalg: 

BR-valget den 21. november 2017 (pdf)

BR-valget den 19. november 2013 (pdf)

Faktaark: Afgivne stemmer og antal valgte kandidater ved valget til Borgerrepræsentationen i København 19. november 2013 (pdf)

Orientering fra Velfærdsanalyse: Borgerrepræsentantvalg fra 1985 til 2013 (pdf)

BR-valget den 17. november 2009 (pdf)

BR-valget den 15. november 2005 (pdf)

BR-valget den 20. november 2001 (pdf)

BR-valget den 18. november 1997 (pdf)

Valget til Københavns Borgerrepræsentation den 16. november 1993 (pdf)

Valget til Københavns Borgerrepræsentation den 21. november 1989 (pdf)

Valget til Københavns Borgerrepræsentation den 19. november 1985 (pdf)

Regionsrådsvalg

Om Regionsrådsvalg:
Samtidig med valg til kommunalbestyrelserne skal der også vælges medlemmer til regionsrådene. Første gang var ved valget i 2005.

Regionerne styres af regionsrådene. Der er 5 regioner i Danmark: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden.

Der skal vælges 41 medlemmer til regionsrådene i de fem regioner.

Regionerne tager sig af de opgaver, som den enkelte kommune er for lille til at klare. Den største opgave vedrører sundhed og sygehuse, men regionerne har også ansvaret for offentligt transport, sygesikring og tilbud til socialt udsatte.

Publikationer om Regionsrådsvalg:

Afgivne stemmer i Københavns Kommune ved Regionsrådsvalget 19. november 2013 (pdf)      

Folkeafstemninger

Om Folkeafstemninger:
Ved folkeafstemninger stemmes om en bestemt sag.

Senest stemtes om tronfølgeloven. Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folkeafstemninger.

 

 

Publikationer om Folkeafstemninger: 
Afgivne stemmer ved folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 (pdf)

 

Folketingsvalg

Om Folketingsvalg: 
Danmark skal der afholdes valg til Folketinget mindst én gang hver fjerde år.

Statsministeren udskriver valget. Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg.

Publikationer om Folketingsvalg: 
Folketingsvalg 2015:

Folketingsvalg 2011: 

Europa-Parlamentsvalg

Om Europa-Parlamentsvalg:
Der foretages valg til Europa-Parlamentet hvert 5. år - senest 25. maj 2014.

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.