Rengøring og vinduespolering

Offentliggjort:
29.04.2016, Kl
Frist:
02.06.2016, Kl
Københavns Kommune udbyder hermed i begrænset udbud ”Rengøring og Vinduespolering i Kultur- og Fritidsforvaltningen, opdelt i 12 delaftaler”

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, udbyder hermed i begrænset udbud efter afsnit II i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (herefter ”Udbudsloven”)

” Rengøring og Vinduespolering i Kultur- og Fritidsforvaltningen, opdelt i 12 delaftaler”.

Læs mere i udbudsbekendtgørelsen, samt materialet der findes nedenfor.

VIGTIGT; Dette er et begrænset udbud, alle prækvalificerede virksomheder har modtaget besked om hvorvidt de er udvalgt til at afgive tilbud.

Kort beskrivelse af udbuddet

Udbuddet omhandler daglig intern rengøring og periodisk vinduespolering af forskellige kommunale lokaliteter (eksempelvis sports- og idrætshaller, kulturhuse, biblioteker, museer, administration med videre).

Udbuddet omfatter samlet set op til 105 lokaliteter i Københavns Kommune, hvoraf der på enkelte kan være mere end en lokalitet på samme adresse.

Spørgsmål til udbuddet

Spørgsmål til udbuddet skal fremsendes på mail til Ordregivers kontaktperson; Sara Lerche-Bachdal, EF6L@kff.kk.dk

Besigtigelse

Der vil blive afholdt besigtigelse jf. konkurrencebetingelsernes punkt 1.4

Tilbudsfrist

Tilbud skal være ordregiver i hænde senest torsdag den 02.06.2016 kl. 12.00.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.