Forsøg med elbusser i København

København har fået sine to første elbusser med hurtigopladning. Elbusserne kører blandt de almindelige busser på linje 3A mellem Nordhavn Station og Valbyparken i en toårig forsøgsperiode frem til 2019.

De to elbusser er langt mere miljøvenlige end almindelige busser. De udleder ingen sundhedsskadelige stoffer og kører på 100 procent ren energi med strøm fra danske havvindmøller. Der udledes altså hverken CO2 eller sundhedsskadelige stoffer, når elbusserne kører i den københavnske trafik.

Mindre støj i byen

Støj fra trafikken påvirker mange borgere og er et område, Københavns Kommune har fokus på. Elbusserne mindsker støjen i byrummet, da de er næsten støjfrie. Det betyder blandt andet, at elbusserne accelererer næsten lydløst væk fra stoppestedet til glæde for de mange beboere og brugere af byrummet langs 3A-bussens rute.

Elbusser er meget mere energieffektive end traditionelle busser. I forsøget forventes busserne at være tre til fire gange mere energieffektive end almindelige busser. Busserne oplades på endestationerne på bare halvandet til tre minutter og kan herefter køre de ca. 10 km til næste endestation. 

Forsøg baner vej for elbusser

Elbusserne er en del af et toårigt forsøg i samarbejde mellem Københavns Kommune, Movia, E.ON Danmark og Trafik- og Byggestyrelsen. Forsøget skal frem til 2019 gøre os klogere på, hvordan vi bedst muligt kan sikre bæredygtig kollektiv trafik til gavn for københavnerne og miljøet.

Forsøget tester bl.a, om elbusserne kan indpasses i en eksisterende køreplan og om teknologien kan udbredes til den øvrige bustrafik, så Københavns busser i fremtiden kan blive CO2-neutrale.

Ny standard for busdrift i København

Med elbusprojektet kommer vi et vigtigt skridt nærmere et sundere, grønnere og CO2-neutralt København samtidig med, at støjen fra byens trafik mindskes. Således har Københavns Borgerrepræsentation i efteråret 2016 med Budget 2017 besluttet, at alle nye busudbud med driftstart i 2019 og frem så vidt muligt skal betjenes med elbusser eller andre busser med samme miljø- og støjegenskaber.

Du kan læse mere om forsøgsprojektet på www.elbus.dk, hvor de første resultater også vil kunne findes i løbet af 2018.

Her kan du komme med på et smugkig ombord på fremtidens elbus på linje 3A. 

Kontakt
Specialkonsulent Mikkel Krogsgaard Niss
E-mail: b47r@okf.kk.dk
Økonimiforvaltningen
Center for Byudvikling

CO2-neutrale busser

Foto: Movia / Tue Schiørring

Københavns Kommune har høje ambitioner om CO2-neutralitet, ren luft og lavere trafikstøj til gavn for byens borgere og miljøet. Derfor arbejder vi på at skabe nye løsninger inden for grønne transporttilbud i den kollektive trafik. Med indfasning af alternative drivmidler og grønne teknologier som fx el, skal klimaet forbedres og luftforureningen, CO2-udledningen og trafikstøjen i København reduceres.  

Fra 2019 stiller Københavns Kommune derfor også nye miljø-, klima- og støjkrav til busdriften i København.

Nye miljøkrav til busser

Med budgetaftalen for 2017 har Borgerrepræsentationen besluttet, at de nye busser, der skal på vejene fra 2019 og frem, så vidt muligt skal være baseret på el eller have samme miljø- og støjegenskaber. Det betyder, at Københavns Kommune samarbejder med Movia om de kommende udbud af busdrift i København fra 2019.

Samarbejdet indebærer, at Movia stiller krav i deres udbudsmateriale om nul-emission af CO2, NOx og partikler samt et lavt lydniveau i byrummet. Det vil sige, at de nye busser, der kommer på vejene fra 2019, ikke udleder sundhedsskadelige stoffer og CO2 og samtidig mindsker støjniveauet i byrummet markant. Samtidig muliggør samarbejdet, at eventuelt udstyr til hurtigopladning af elbusser kan sættes op ved bussernes endestationer.

Mod renere luft i bustrafikken

Kommunen arbejder for, at alle busser i København frem mod ca. 2030 skal være baseret på el eller have samme miljøegenskaber og lave støjniveau. Konkret vil Movia, hver gang en buslinje i Københavns Kommune skal genudbydes, så vidt muligt stille krav om nul-emission og lav støj.

Da busruter udbydes forskudt over en 12-årig periode, betyder det, at ca. 1/12 af busdriften hvert år omlægges til elbusdrift eller anden busdrift med samme miljø- og støjegenskaber. En omlægning af busdriften til eldrevne busser eller tilsvarende vil reducere Københavns CO2-udledning med ca. 20.000 ton CO2-udledning om året og give københavnerne renere luft at indånde hver dag.

Omlægningen til elbusser kræver dog enighed med de omegnskommuner, som buslinjerne også kører i, da finansieringen deles mellem de berørte kommuner. 

Tidsplan for indfasning af elbusser i København 

  • 2019: Første grønne elbuslinje etableres på linje 2A. Med indfasningen af elbusser eller andre busser med tilsvarende miljø- og støjegenskaber, vil ca. 8 procent af den samlede busdrift i København være udskiftet.
  • 2021: Ca. 40 af byens dieselbusser udskiftes med elbusser – eller busser med tilsvarende fordele angående støj og miljø. Her vil i alt ca. 20 procent af busdriften være elbusser – eller busser med tilsvarende fordele angående støj og miljø.
  • 2023: Her vil i alt ca. 55 procent af busdriften være elbusser – eller busser med tilsvarende fordele angående støj og miljø. 
  • 2027: Omkring ca. 90 procent af byens busser vil være elbusser eller busser med tilsvarende støj- og miljøfordele.
  • 2031: 100 procent elbusser eller busser med tilsvarende støj- og miljøfordele. Her forventes det, at der udelukkende vil køre elbusser (eller busser med tilsvarende egenskaber) i drift i København.

Kontakt
Specialkonsulent Mikkel Krogsgaard Niss
E-mail: b47r@okf.kk.dk
Økonimiforvaltningen
Center for Byudvikling 

Grønne havnebusser

Foto: Ursula Bach, Københavns Kommune

Busserne i København har ikke kun ruter på vejene – de sejler også i Københavns havn og er med tiden blevet en populær transportform for både københavnere og besøgende. Havnebusserne har, siden de først lagde fra kaj i år 2000, opnået knap en tredobling i passagerer årligt og satte i 2016 passagerrekord med 885.000 rejsende.

Nye havnebusser – nye miljøkrav

På trods af havnebussernes store popularitet og naturskønne rute gennem byen til søs, er de samtidig en af sværvægterne, når det kommer til udledning af luftforurening fra den kollektive trafik. Faktisk bidrager de ifølge Movia med hele 15 procent af bussernes samlede udledning af sundhedsskadelige stoffer NOx og mere end halvdelen af bussernes partikelforurening.

Med Budget 2018 er der afsat i alt 17,5 mio. kr. over 3 år til grønne havnebusser. Det betyder, at der i det kommende udbud af havnebusser kan stilles krav om  en markant forbedret miljøprofil ift. partikelforurening, NOx, støj og CO2-udledning. Udbuddet har effekt fra 2020. Indtil da skal de nuværende havnebusser i 2018 og 2019 anvende syntetisk diesel.  

Du kan finde mere information om havnebussernes ruter via Din Offentlige Transport

Kontakt
Specialkonsulent Mikkel Krogsgaard Niss
E-mail: b47r@okf.kk.dk
Økonimiforvaltningen
Center for Byudvikling