Lejeaftaler indgået FØR 1. juli 2015

Reguleringen af lejen skal aftales som enten et bestemt beløb til et bestemt tidspunkt (trappelejeklausul), eller at reguleringen sker ved ændring i nettoprisindekset. Der kan tages forbehold for varsling af skatte- og afgiftsstigninger.

Lejeaftaler indgået EFTER 1. juli 2015

Reguleringen af lejen skal aftales efter nettoprisindeks. Der kan ikke aftales en trappelejeklausul. Der kan tages forbehold for varsling af skatte- og afgiftsstigninger.