Overdragelse af ansvar

Du kan som grundejer overdrage det til en anden i ejendommen – eller en person bosat i nærheden – at sørge for, at snerydning og saltning udføres. Hvis du som grundejer fx ikke bor i ejendommen eller i nærheden, er det en god idé at lave en sådan overdragelse. 

Der skal ikke længere indsendes en fejerklæring til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Du har erstatningsansvaret

Du kan påføres erstatningsansvar ved uheld, hvis ikke du har sørget for, at der er ryddet sne og saltet eller gruset ud for din ejendom.