Arbejdstider

Unge, der er omfattet af undervisningspligten, må ikke arbejde mere end 2 timer på skoledage. Andre dage må unge mellem 13-14 år arbejde maks. 7 timer, og unge over 15 år maks. 8 timer (fx i ferier og weekender). Den samlede arbejdstid på en uge for undervisningspligtige unge, må ikke overstige 12 timer.


Udsatte steder

Du må i det hele taget ikke arbejde alene, hvor der er særlig risiko for vold, men skal her arbejde sammen med en person over 18 år.

Arbejde, som er tilladt for unge mellem 13 - 15 år


 •     Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri og rideskoler med fodring, udmugning, pasning af mindre husdyr samt heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grønsagsopsamling samt lignende opgaver.
 •     Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse.
 •     Lettere ekspedition i mindre forretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger.
 •     Lettere rengøring, oprydning og borddækning.
 •     Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning.
 •     Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling.
 •     Lettere manuelt arbejde såsom ilægning i poser, kuverter og æsker, kontrol og pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj.
 •     Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde, og udbringning af aviser og reklamer samt salg af aviser og lignende.
 •     Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker.
 •     Lettere arbejde med desinfektion af koyvere og lignende med desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til dette formål af Fødevaredirektoratet. Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler.

Pappresser

Du skal være fyldt 15 år og have afsluttet 9. Klasse, for at arbejde med en pappresser.

Du må kun fylde affald i presserne og starte maskinen. Unge under 18 år må ikke tømme, klargøre, vedligeholde eller rengøre en pappresser.

Kemikalier og opløsningsmidler

Generelt skal unge under 18 år være opmærksomme på, hvilke stoffer og materialer de arbejder med, da man ikke kender konsekvensen af påvirkninger fra støv, røg, os, dampe, opløsningsmidler, sprøjtemidler m.m.

Hvis du er under 18 år, må du ikke arbejde med produkter, der er til fare for din sundhed. Det er produkter, som er mærket med et orange faremærke.

Det er forbudt for unge under 18 år at arbejde med produkter, der indeholder mere end 1% opløsningsmidler.

Tjek etiketten inden du åbner flasken. Hvis der ikke står på emballagen, hvad der er i den, så bed om at få det at vide. Bed også om en brugsanvisning 
Flaskebånd

Du skal være fyldt 15 år og have afsluttet 9. Klasse, for at arbejde med en flaskeautomat og flaskebånd.

Tunge løft og træk

Er du under 18 år, må du kun løfte op til 12 kg og trække op til 250 kg. Børn og unge må ikke udsættes for fysisk belastning og farlige situationer.

Flaskedreng/-pige

Er du under 18 år, må du kun løfte op til 12 kg. Det svarer til, at du må løfte en ølkasse med tomme flasker. Men løft den tæt på kroppen, så du ikke ødelægger din ryg.

Du må max. trække op til 100 kg, hvilket svarer til ca. 10-12 indkøbsvogne.

Er du over 18 år, og løfteforholdene er i orden, må du løfte op til 25 kg. Det svarer rundt regnet til en ølkasse med fulde flasker. Du må ikke løfte under hoftehøjde eller over skulderhøjde.

Kommet til skadeHvis du kommer til skade på dit job, skal din arbejdsgiver inden 9 dage anmelde skaden til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Det gælder også, hvis du får en langvarig sygdom f.eks. eksem, rygproblemer eller høreskader. Din læge kan også anmelde skaden.

Hvis uheldet skyldes dårlige og ulovlige arbejdsforhold, kan du få erstatning fra din arbejdsgivers forsikring.Du kan selv undersøge om skaden er anmeldt til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen eller lade din fagforening hjælpe dig.
Maskiner

Børn under 15 år

Hvis du er op til 15 år og ikke har afsluttet 9. klasse, må du slet ikke arbejde med maskiner.

 

Unge fra 15 - 18 år

må arbejde med maskiner, der ikke er farlige. Men du må fx ikke arbejde med:


 • Maskiner med hurtigtgående, skærende værktøj
 • Maskiner med stempellignende bevægelser
 • Maskiner med åbne valser og snegle, med mindre maskinerne er afskærmede. Du må ikke kunne komme i berøring med de bevægelige dele, når maskinen kører
 • Blande-, hakke-, male-, og knusemaskiner, afskæringsmaskiner, rivemaskiner, centrifuger, motorrydningssave, elhækkeklippere og slående værktøj som f.eks. nittehammere.

AlenearbejdeFor at undgå at unge under 18 år overfaldes, når de er på arbejde, må de ikke være uden voksne kollegaer i dette tidsrum:


 •     mellem kl. 18.00 og kl. 06.00 på hverdage
 •     mellem kl. 14.00 og kl. 06.00 på lørdage og søn- og helligdage

Friture

Du skal være fyldt 15 år og have afsluttet 9. klasse for at arbejde med friture.

Men du skal være fyldt 18 år for at tømme og rense frituregryden.