Farligt arbejde

Du må ikke beskæftige dig med arbejde, der kan være farligt for din sikkerhed og sundhed. Det er bl.a. stoffer og materialer der er forsynet med et faresymbol.

Hvad skal jeg have i løn?

I de fleste fritidsjobs er der fastlagte aftaler for, hvor meget fritidsjobbere skal have i løn. Klik her og få en oversigt over lønsatserne.

Hvem skal lære mig op?

Det er altid din arbejdsgivers pligt, at give dig en grundig oplæring og instruktion i at udføre dit arbejde.

Hvad sker der hvis jeg kommer til skade?

Hvis du kommer til skade på dit job, skal din arbejdsgiver inden 9 dage anmelde skaden til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Det gælder også, hvis du får en langvarig sygdom f.eks. eksem, rygproblemer eller høreskader. Din læge kan også anmelde skaden.

Hvem er Jobpatruljen?

Hvis du har problemer på dit fritidsjob, kan du altid kontakte Jobpatruljen.dk på deres hotline 80241010. De kan hjælpe, hvis du har et problem med din chef, eller hvis du er tvivl om, hvor meget du skal have i løn eller i feriepenge.

Hvad må du?

Du må kun beskæftige dig med lettere arbejde. Det kunne eksempelvis være lettere rengøring, lettere ekspedition i mindre forretninger, lettere budtjeneste og lettere arkivering. Din arbejdsgiver skal desuden give dine forældre besked om, hvad du laver.

Hvad må du ikke?

Du må ikke betjene maskiner, have ansvar for kasseapparatet i en forretning eller arbejde med friture. Du må heller ikke lave hårdt, fysisk arbejde, eksempelvis løfte ting på dit arbejde, der vejer mere end 12 kilo.

Hvad er feriepenge

Feriepenge er en sej ting. For hver krone, du tjener, går 12,5 procent til din opsparing af feriepenge som udbetales en gang årligt. Så har du altid råd til at holde ferie. Du har krav på, at din løn er eksklusiv feriepenge. Hvis din arbejdsgiver påstår, at din løn er inklusive feriepenge, er det ulovligt.

Hvor meget må jeg arbejde?

Når du er under 15 år og omfattet af undervisningspligten, må din daglige arbejdstid ikke overstige 2 timer på skoledage. På andre dage må du arbejde syv timer om dagen. På en uge må du i alt arbejde 12 timer. Hvis du er 15 år og stadig omfattet af undervisningspligten, så gælder de samme regler, men du må arbejde 8 timer på ikke-skoledage.

Må jeg arbejde alene?

Du må ikke være alene på arbejde i nedenstående tidsrum. Der skal være en kollega over 18 år til stede:
 

  • Mellem kl. 18.00 og kl. 06.00 på hverdage og
  • Mellem kl. 14.00 og 06.00 på i weekender samt på helligdage.

Skal jeg melde mig ind i en fagforening?

Fagforeninger er ikke kun for voksne. Du kan melde dig ind allerede fra du er 13 år, og det er billigt og ofte gratis at blive medlem når du er under 18. Din fagforening arbejder for dig og dine rettigheder. Hvis du føler, at din arbejdsgiver har snydt dig for penge, eller hvis du pludselig bliver fyret uden grund, er det en god ide at kontakte sin fagforening. Klik her og find den fagforening, der er relevant for dig.

Hvor meget må jeg tjene inden jeg skal betale SKAT?

I 2012 må du tjene 32.200 kr. før du skal til at betale skat. Dit frikort er blevet digitalt, det vil sige at din arbejdsgiverhenter dit frikort direkte hos SKAT. Hvis du ikke har oprettet et frikort, skal du gøre det via www.tastselvskat.dk
www.skat.dk/unge kan du læse mere om skatteregler for unge under 18 år.

Skal jeg lave en ansættelseskontrakt?

Ja hvis du arbejder over 8 timer om ugen og er ansat i mere end 1 måned.

Nej hvis du arbejder mindre end 8 timer om ugen, men det er en god idé at lave en alligevel.

Når du er under 18 år, og hvis du arbejder mere end otte timer om ugen, skal I lave en ansættelseskontrakt, som din arbejdsgiver skal skrive under på. I kontrakten skal stå, hvor meget du får i løn, hvad du skal lave, og hvor lang opsigelsesfrist du har. Med sådan en i ryggen er du rigtig godt stillet, fordi den viser, hvad I har aftalt. www.jobpatruljen.dk har lavet en standardkontrakt, du kan printe ud og bruge. Bare husk, at dine forældre skal skrive under på dit ansættelsesbevis.Klik her og se et eksempel på en ansættelseskontrakt.