Du må ikke beskæftige dig med arbejde, der kan være farligt for din sikkerhed og sundhed. Det er bl.a. stoffer og materialer der er forsynet med et faresymbol.

I de fleste fritidsjobs er der fastlagte aftaler for, hvor meget fritidsjobbere skal have i løn. Klik her og få en oversigt over lønsatserne.

Det er altid din arbejdsgivers pligt, at give dig en grundig oplæring og instruktion i at udføre dit arbejde.

Hvis du kommer til skade på dit job, skal din arbejdsgiver inden 9 dage anmelde skaden til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Det gælder også, hvis du får en langvarig sygdom f.eks. eksem, rygproblemer eller høreskader. Din læge kan også anmelde skaden.

Hvis du har problemer på dit fritidsjob, kan du altid kontakte Jobpatruljen.dk på deres hotline 80241010. De kan hjælpe, hvis du har et problem med din chef, eller hvis du er tvivl om, hvor meget du skal have i løn eller i feriepenge.

Når du er fyldt 15 år og ikke længere er omfattet af undervisningspligten, så må du mange flere ting. Eksempelvis må du arbejde med friture, pappresser, betjene kasseapparatet i en forretning, arbejde med maskiner, der ikke er farlige, herunder flaskeautomat og flaskebånd.

Du må ikke arbejde et sted, hvor der udskænkes alkohol. Det gælder fx også for garderober og toiletter, knyttet til serveringslokalet. Du må ikke betjene farlige maskiner, eksempelvis maskiner med hurtigtgående, skærende værktøj og stempellignende bevægelser. Du må ikke løfte mere end 12 kg eller trække mere end 100 kg. Hvis du ikke løfter under hoftehøjde eller over skulderhøjde, må du løfte op til 25 kilo.
 

Feriepenge er en sej ting. For hver krone, du tjener, går 12,5 procent til din opsparing af feriepenge som udbetales en gang årligt. Så har du altid råd til at holde ferie. Du har krav på, at din løn er eksklusiv feriepenge. Hvis din arbejdsgiver påstår, at din løn er inklusive feriepenge, er det ulovligt.

Når du er 15-17 år og IKKE omfattet af undervisningspligten må din arbejdstid ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i samme fag, og må endvidere ikke overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen. Unge, der er fyldt 15 år og IKKE længere omfattet af undervisningspligten, må som udgangspunkt ikke arbejde i tidsrummet mellem 20.00 og kl. 6.00

Ved arbejde i åbningstiden i bagerbutikken, kiosker og grillbarer, videobutikker, netcaféer, servicestationer o.l. må unge ikke arbejde alene:
 

  • Mellem kl. 18.00 og 6.00 på hverdage og
  • Mellem 14.00 og 6.00 i weekender samt på helligdage.

Fagforeninger er ikke kun for voksne. Du kan melde dig ind allerede fra du er 13 år, og det er billigt og ofte gratis at blive medlem når du er under 18. Din fagforening arbejder for dig og dine rettigheder. Hvis du føler, at din arbejdsgiver har snydt dig for penge, eller hvis du pludselig bliver fyret uden grund, er det en god ide at kontakte sin fagforening. Klik her og find den fagforening, der er relevant for dig.

I 2012 må du tjene 32.200 kr. før du skal til at betale skat. Dit frikort er blevet digitalt, det vil sige at din arbejdsgiverhenter dit frikort direkte hos SKAT. Hvis du ikke har oprettet et frikort, skal du gøre det via www.tastselvskat.dk
www.skat.dk/unge kan du læse mere om skatteregler for unge under 18 år.

Ja hvis du arbejder over 8 timer om ugen og er ansat i mere end 1 måned.

Nej hvis du arbejder mindre end 8 timer om ugen, men det er en god idé at lave en alligevel.

Når du er under 18 år, og hvis du arbejder mere end otte timer om ugen, skal I lave en ansættelseskontrakt, som din arbejdsgiver skal skrive under på. I kontrakten skal stå, hvor meget du får i løn, hvad du skal lave, og hvor lang opsigelsesfrist du har. Med sådan en i ryggen er du rigtig godt stillet, fordi den viser, hvad I har aftalt. www.jobpatruljen.dk har lavet en standardkontrakt, du kan printe ud og bruge. Bare husk, at dine forældre skal skrive under på dit ansættelsesbevis.Klik her og se et eksempel på en ansættelseskontrakt.