Hamborg/Fehmern arbejdet

Med Femern Bælt forbindelsen rykker Tysklands rigeste by, Hamborg, meget tættere på København. Det giver nye muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse langs aksen Malmø-København-Hamburg. Hamborg og København underskrev i juni 2011 en hensigtserklæring om styrket samarbejde inden for Life sciences, fødevarer, IT, logistik, Clean Tech, materialeforskning og turisme.

Med samarbejdet koordineres kræfterne i forhold til at opnå optimale forhold for vækst via indflydelse på bl.a. EU-dagsordenen  og planlægningen omkring infrastruktur i forbindelse med Fehmern bælt projektet.

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen er et  erhvervspolitisk samarbejde, der forener regionerne Skåne, Sjælland og Hovedstaden samt de tilhørende 79 kommuner i en fælles indsats for at skabe en højt udviklet metropolregion, der bygger på bæredygtig vækst, høj beskæftigelse og livskvalitet for regionens 4 mio. indbyggere.

Det politiske samarbejde spænder fra fælles dagsordensættende initiativer til udførelsen af konkrete projekter, der realiserer den regionale synergi. 

Region Hovedstaden i et internationalt perspektiv

Den globale vækstudvikling har medvirket til at byer og byregioner i højere grad skal konkurrere på en større international arena. Det giver nye muligheder for vækst og udvikling, men også nye udfordringer. Kun de bedst organiserede og gennemslagskraftige storbyregioner kan tiltrække højtuddannet arbejdskraft, investeringer og vækst.

Derfor samarbejder Københavns med Region Hovedstaden, Region Sjælland og Malmø om at skabe en samlende regional erhvervsudviklingsstrategi med en stærk profilering, som alle aktører kan identificere sig med og som bruges i en international fortælling.

Formålet er at skabe vækst og beskæftigelse i hele regionen ved at styrke den internationale konkurrenceevne.  Aktørerne i samarbejdet skal i fællesskabet definere indhold, organisering og proces med henblik på at skabe et fælles fodslag om en samlet erhvervsregion.