Du er her

Refusion for privat løntilskud

Som arbejdsgiver for en medarbejder i privat løntilskud, skal du udbetale hele lønnen, men kan få refusion for dele af lønnen.

Du kan som privat arbejdsgiver ansætte en medarbejder i op til 6 måneder, og du udbetaler hele medarbejderens løn. Af medarbejderens løn kan du få udbetalt et løntilskud på 79,68 kr. pr. time i 2019.

Her kan du læse mere generel information om privat løntilskud.

Bruttostøtteintensitet

Der er et støtteloft over, hvor meget man kan modtage i tilskud. Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 50% af de samlede lønomkostninger.

Brug vores støtteberegner for at regne ud om du skal tilbagebetale overskydende refusion eller til at se om netop din virksomhed kan gøre brug af løntilskudsordningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.