Refusion for privat løntilskud

Som arbejdsgiver for en medarbejder i privat løntilskud, skal du udbetale hele lønnen, men kan få refusion for dele af lønnen.

Du kan som privat arbejdsgiver ansætte en medarbejder i op til 6 måneder, og du udbetaler hele medarbejderens løn. Af medarbejderens løn kan du få udbetalt et løntilskud på 81,27 kr. pr. time i 2020.

Her kan du læse mere generel information om privat løntilskud.

Bruttostøtteintensitet

Der er et støtteloft over, hvor meget man kan modtage i tilskud. Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 50% af de samlede lønomkostninger.

 

Kontakt