Refusion for løntilskud for nyuddannet med handicap

Ansæt en nyuddannet person med et handicap i en 12 måneders løntilskudsstilling - det kaldes isbryderordning.

Isbryderordningen er for nyuddannede med et handicap, som mangler erhvervserfaring og har svært ved at få et job. Ordningen giver mulighed for job med løntilskud i op til 12 måneder. Arbejdet skal ligge inden for det område, som uddannelsen kvalificerer til.

Her kan du finde mere generel information om ordningen.

Sats og vejledning

Hvis du ansætter en nyuddannet med et handicap, kan du som arbejdsgiver modtage et tilskud på 160,24 kroner i timen (2021-sats) i op til 12 måneder. Offentlige arbejdsgivere kan modtage det fulde tilskud. Private virksomheder kan modtage 75% af de samlede lønudgifter i tilskud, dog max. 160,24 kroner i timen.

Kontakt