Refusion for løntilskud for førtidspensionister

Ansæt en førtidspensionist i løntilskud på nedsat tid - før kaldet skånejob.

Job med løntilskud for førtidspensionister er en ordning, hvor en privat eller offentlig arbejdsgiver ansætter en ledig førtidspensionist, gerne på nedsat tid. Løn og arbejdsvilkår aftales ud fra medarbejderens individuelle behov. Job med løntilskud for førtidspensionister kan kun oprettes til personer, der er tilkendt førtidspension af kommunen.

Her kan du finde mere generel information om privat løntilskud.

Her kan du finde mere generel information om offentligt løntilskud.

Sats og vejledning

Du som arbejdsgiver udbetaler hele medarbejderens løn. Af medarbejderens løn kan du få udbetalt et løntilskud på 29,71 kr. pr. time i 2021. Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 75 % af de samlede lønomkostninger.

I særlige tilfælde kan der gives løntilskud på 52,03 kr. pr. time - det er Københavns Erhvervshus, som afgør dette. Et eksempel på et særligt tilfælde kan være den situation, hvor en arbejdsgiver, der har en person ansat i 1/3-ordning eller 1/6-ordning stilling.

Kontakt