Refusion for fleksjob

Som arbejdsgiver for en ansat i fleksjob, der er ansat før 1. januar 2013, kan du søge om refusion for en del af medarbejderens løn.

Et fleksjob er et almindeligt arbejde på nedsat tid i en privat eller offentlig virksomhed. Jobbet følger normal overenskomst og lønmodtagerlovgivning.

Du som arbejdsgiver udbetaler den ansatte i fleksjobs løn. Afhængigt af medarbejderens arbejdsevne kan du få et tilskud på 1/2 eller 2/3 til lønnen.

Tilskuddet kan ikke overstige den overenskomstmæssige mindsteløn på det aktuelle ansættelsesområde. I tilfælde af manglende overenskomst gælder lønsatser på sammenlignelige områder med tilsvarende arbejde.

Der gives også tilskud til din ATP, og hvis der betales til en obligatorisk arbejdsmarkedspension, gives der også tilskud til dette. Tilskuddet til arbejdsmarkedspensionen overstiger ikke mindstesatsen.

Ønsker du at ansætte en medarbejder i fleksjob, kan du læse mere om, hvordan reglerne her

Anmod om refusion

Er din arbejdsplads en del af Københavns Kommune, der normalt får udbetalt løn af Koncernservice, sørger de for at anmode om refusion.

Hvis du har spørgsmål til fleksjob i din selvstændige virksomhed, kan du kontakte os på telefon eller mail, hvis du har spørgsmål til dit tilskud.

Kontakt