Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter

Offentliggjort:
12.02.2015, Kl
Frist:
05.03.2015, Kl
På denne side finder du information om annoncering vedrørende rammeaftale om rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter.

Opgaven

Rådgiveren skal bistå vores interne projektledere i de sager, hvor der er behov for sagkyndig bistand indenfor forurenet jord. Opgaven kan omfatte alle relevante rådgivningsydelser relateret til planlægning og udførelse af jordhåndteringen. Se uddybning i vedlagte udkast til Rammeaftale.

  • Risikovurderinger
  • Anbefaling af strategi og udarbejdelse af jordhåndteringsplan
  • Gennemførelse af forureningsundersøgelser før og under anlægsarbejdet
  • Bygherreoverslag for jordhåndtering
  • Graveplaner
  • Indhentning af myndighedstilladelser
  • Miljøtilsyn ved gravearbejder
  • Indhentning af kemiske analyser
  • Dokumentationsrapporter

Materiale

Nedenfor ses det fulde udbudsmateriale ifm. tilbudsafgivelsen.

Bemærk at der løbende kan blive uploaded flere dokumenter på denne side i form af rettelsesblade eller andre meddelelser. Tilbudsgivere opfordres på baggrund heraf til at holde sig opdaterede om sidens indhold i tilbudsperioden.

Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest den 05.03.2015, kl.12.00.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.