Retningslinjer for indretning af legearealer i daginstitutioner og skoler

Et arbejdsredskab som skal sikre, at de bedst mulige legeområder stillet til rådighed for byens børn. Både projektledere, rådgivere, institutionledere og andre som involveres i renovering eller nyindretning af legeområder kan anvende redskabet. 

Det består af et sæt retningslinjer samt et vurderingsskema, som skal sikre at indretning af lege- og opholdsarealer i Børne og Ungdomsforvaltningens daginstitutioner og skoler, lever op til aktuelle funktionskrav. 

Hent Retningslinjer for indretning af legearealer

Hent vurderingsskema

Børn og Rum

I publikationen 'Børn & Rum' er de arkitektoniske og rumlige visioner Københavns Kommune har for sine daginstitutioner formuleret. Hæftet er tænkt som inspirationskilde i opstartsfasen, når der planlægges og programmeres nye daginstitutioner.

Hent Børn & Rum

Brugere og Byggeri

En publikation om hvornår og hvordan brugere bliver inddraget, når Københavns Kommune bygger daginstitutioner og skoler.  

Hent Brugere og Byggeri

Funktionsprogram for skoler KKFO/FH

'Funktionsprogram for Skoler og KKFO/FH' er de samlede retningslinjer for, hvordan Københavns Kommune opfører skoler. 

Materialet samler alle relevante krav og retningslinjer i et dokument, der kan bruges af alle interessenter i anlægssagen. For byggesager der er sat i gang, er det den version af funktionsprogrammet, der er nævnt i kontrakten, der gælder.