Københavns Kommunes arkitekturpolitik

Arkitekturpolitik København 2017-2025 - Arkitektur for mennesker angiver retningslinjer for arbejdet med byens udvikling og den efterfølgende byggesagsbehandling. 

Hent publikationen "Arkitekturpolitik 2017-2025"

Værdifulde kulturmiljøer i København

Kommuneplan 2011 udpeger 12 værdifulde kulturmiljøer i København. For hvert kulturmiljø er der udarbejdet en baggrundsrapport, som kan hentes her.

Hent publikationen "Værdifulde kulturmiljøer i København"

Byskabsatlas over København

Byskabsatlasset er en systematisk analyse af det offentlige rum i Københavns 15 bydele.

Hent publikationen "ByskabsAtlas København 2003"

Bydelsatlas over København

Hvert bydelsatlas udpeger og beskriver de mest værdifulde og karakteristiske byarkitektoniske træk i tekst, fotos og på kort. De ti atlas er udarbejdet og udgivet i 1991-1996 af Skov- & Naturstyrelsen i samarbejde med kommunen.

Hent publikationen "Byatlas København"