Sammenfatning af interne evalueringer af de to programmer

EKP har i sommeren 2013 udarbejdet en sammenfatning på interne evalueringer af de to programmer. Sammenfatningen kan læses her.

Folder rettet mod borgere

Cost-benefit-analyse af Exit og KIV

Socialforvaltningen har undersøgt i hvilken grad de to kriminalitets programmer EXIT og KIV på den lange bane er en god samfundsøkonomisk investering. Til dette har Rambøll Management udarbejdet en Cost-benefit-Analyse (CBA), der ser på hvilke udgifter og gevinster, der er forbundet med indsatsen over en længere årrække. At udføre en langsigtet samfundsøkonomisk analyse af en kriminalpræventiv indsats er en relativ ny praksis i Danmark og selvom forvaltningen vurderer, at analysen formår at give et retvisende billede af et tidligere uudforsket samfundsøkonomisk regnestykke, så er det stadig vigtigt, at tage et vist forbehold for resultaterne. CBA’en bygger på meget konservative skøn, da den alene medtager gevinster, som umiddelbart kan værdisættes i kroner og øre. De samlede gevinster for programmerne formodes dermed at være højere end beskrevet.

 Læs Rambøll Managements samfundsøkonomiske analyse her

Folder rettet mod medarbejdere