Projektledere til Parkprojekter, Teknik- og Miljøforvaltningen

Vil du være med til at udvikle Københavns rekreative rum?

I Center for Udførelse af Anlæg varetager vi bygherrerollen i kommunens anlægsprojekter og sikrer en effektiv projektstyring og udførelse af dem. Centeret er en del af serviceområdet Byens Fysik i Teknik- og Miljøforvaltningen og omsætter årligt for ca. 1 mia. kr.

Vi søger dygtige og veluddannede projektledere med stærke kompetencer indenfor realisering af grønne og rekreative arealer i byen, hvor projekterne skal styres fra idefase til færdigt anlæg.

Dine nærmeste kolleger bliver medarbejdere i enheden Parkprojekter, hvor vi arbejder med urbane rekreative rum, herunder parker, pladser og naturarealer. Aktuelt arbejder vi bl.a. med Remiseparken, Enghaveparken og Naturpark Amager samt mange andre spændende projekter, der sætter præg på byen og udvikler de rekreative muligheder.

Flere af vores projekter er relateret til Københavns skybrudsindsats og flere større projekter er på vej. Vi har derfor brug for flere kompetente medarbejdere.

Vi er dygtige sammen
Som projektleder i Center for Udførelse af Anlæg varetager du bygherrerollen og fungerer som bindeled mellem de parter, du skal samarbejde med – både interne og eksterne interessenter, rådgivere og entreprenører. Du skal sikre fremdrift, overblik, koordinering og faglig kvalitet.

Du indgår i et tværfagligt team af projekt- og byggeledere samt udbudsjurister, som varetager projekterne i tæt dialog. Du vil arbejde med udbud og kontrahering med rådgivere og entreprenører, kontrakt-, økonomi- og tidsstyring, politiske indstillinger, samt konstruktiv kommunikation med borgere, myndigheder og andre interessenter.

Vi lægger vægt på, at du arbejder selvstændigt, men samtidig forstår at indgå i et team af professionelle medarbejdere, hvor der også er tid til fælles læring og til, at du kan udvikle dig selv og erhverve nye kompetencer.

Erfaren projektleder, der navigerer sikkert
Du er en engageret og dynamisk person med en uddannelsesmæssig baggrund som landskabsarkitekt, arkitekt, ingeniør el.lign. med min. 5-10 års erfaring med anlægsområdet og med projektledelse fra f.eks. en offentlig virksomhed eller fra projekterende rådgivervirksomhed.

Du har erfaring med projektledelse, herunder gerne konkret med koordinering og styring af aftaler, tid og økonomi, og vi sætter pris på, hvis du har indblik og/eller forståelse for en politisk ledet organisation. Det er en fordel, at du har kompetencer eller erfaring indenfor

  • udbud og kontrahering af både teknisk rådgivning og af entreprenørarbejde
  • projektering af rekreative projekter i urbane rum
  • projekteringsledelse og gennemførelse af projektering fra projektbeskrivelse til udbud
  • offentlig forvaltning og arbejdet i en politisk ledet organisation
  • kommunikation og borgerdialog

Herudover lægger vi vægt på, at du har overblik, og at du har stærke evner med hensyn til at prioritere og strukturere opgaver undervejs i processen, og at du derfor også kan agere fleksibelt i forhold til skiftende mål. Du har personlig gennemslagskraft og mestrer naturligt samarbejdets mange facetter. Du er optaget af at nå i mål, med blikket rettet fast imod faktorerne tid, økonomi, kvalitet og proces.

Du opleves som imødekommende og konstruktiv, og du kommunikerer direkte, åbent og inddragende. Du taler og skriver et flydende professionelt dansk, ligesom du også behersker it-programmer på højt niveau.

Et kompetent, udviklende og engageret arbejdsklima
Vi lægger vægt på et uformelt og inspirerende arbejdsklima med fokus på læring og kompetenceudvikling samt samarbejde med gode kolleger. Jobbet rummer mange udviklingsmuligheder og udfordringer, både fagligt og personligt.

Derudover tilbyder vi dig en gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge inkl. frokost, idet vi lægger vægt på et afbalanceret forhold mellem arbejdsliv og familie-/fritidsliv.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Er du blevet nysgerrig?
Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte enhedschef for Parkprojekter Simon Brückner på tlf. 2175 4780.

Læs mere om Center for Udførelse af Anlægsprojekter her: http://www.kk.dk/institution/center-udf%C3%B8relse-af-anl%C3%A6g

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 8. juni 2017.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.