Projektledere til en af Danmarks største bygherrer – Byggeri København

Forestil dig et job, hvor du sidder for bordenden for et antal spændende offentlige byggeprojekter. Skolebyggerier, daginstitutioner, idrætsanlæg, kulturhuse eller botilbud, nybyggeri, ombygninger og større renoveringer samt kombinationer heraf. Projekter med tårnhøjt ambitionsniveau, fagligt og byggefagligt. Projekter med bevidste og kompetente brugere og stor politisk bevågenhed. Alt sammen i et stærkt fagligt miljø i en professionel bygherreorganisation i Danmarks største kommune. Og i tæt, tillidsfuldt og nytænkende samarbejde med byggebranchen. Hvis det lyder spændende, så er du måske vores nye projektleder i Byggeri København.

Om stillingerne
Byggeri København er i gang med en ambitiøs forandringsproces, som bl.a. ved at styrke samarbejdet i byggeriets værdikæde og ved at skabe en læringskultur på tværs af projekterne, skal sprænge projekttrekanten og levere både billigere og bedre byggerier samt færre forsinkelser. Som projektleder kommer du til at spille en hovedrolle i at levere i forhold til denne dagsorden i de projekter, som du får ansvar for.

Du står for planlægningen og styringen af projekterne i tæt dialog med rådgivere, entreprenører, bestillerforvaltning og øvrige involverede parter. Du vil ligeledes indgå i et tæt samarbejde med vores jurister og udbudsstrateger omkring gennemførelse af udbud, kontraktindgåelse mv. Du kan også blive involveret i byggeprojekter, der eksekveres på en ny og anderledes måde i et længerevarende, tillidsbaseret samarbejde med vores strategiske partnere.

Endelig vil du fra tid til anden også deltage i udviklingsprojekter, hvor du bidrager med viden og erfaring til leverancer, der gør Byggeri København til en endnu mere professionel bygherre.

Profil
Den ideelle kandidat til stillingerne har/er

 • erfaring fra byggebranchen som eksempelvis bygherre, entreprenør og/eller rådgiver, herunder forskellige udbuds- og samarbejdsformer
 • relevant uddannelse eksempelvis som arkitekt, ingeniør, konstruktør og/eller masteruddannelse inden for byggeriet
 • evnen til at sidde for bordenden og træffe væsentlige beslutninger i tæt samarbejde med projektets interessenter
 • høj integritet og gode samarbejdsevner
 • god til at kortlægge interessenters ønsker og behov samt rådgive om konsekvenserne heraf
 • erfaring med projektledelse samt god til at planlægge og styre et projektforløb, både på byggeprojekter og interne udviklingsprojekter
 • selvstændig, men samtidig hjælpsom over for kolleger og opsat på at bidrage til enhedens udvikling
 • udadvendt og en dygtig formidler, der gerne deler sin viden og læring
 • interesse for at arbejde med administrative opgaver i en politisk styret organisation
 • flair for økonomistyring, arbejder struktureret og har styr på sine dokumenter
 • mod på og evne til at medvirke til udvikling og optimering af enhedens arbejdsmetoder.

Vi tilbyder
Byggeri København er Københavns Kommunes byggeenhed forankret i Økonomiforvaltningen. Vi står for at udføre byggeprojekter for Københavns Kommunes syv forvaltninger og bygger for gennemsnitligt 1,2 mia. kr. om året inden for en række områder, herunder skoler, fritidshjem, daginstitutioner, botilbud, idrætsanlæg, kulturhuse mv. Byggeri København består i dag af ca. 75 engagerede og dygtige medarbejdere, hvor hovedparten er projektledere (arkitekter, ingeniører, konstruktører og lign.).

Som projektleder i Byggeri København vil du få

 • et spændende job, hvor du bidrager til at skabe fysiske rammer, der understøtter byens aktiviteter og udvikling
 • udfordrende opgaver i en travl og afvekslende hverdag
 • et kæmpe netværk af kompetente, engagerede og hjælpsomme kolleger
 • en arbejdsplads i vækst og udvikling
 • en ambitiøs og familievenlig arbejdsplads.

Der vil være tale om en-tre faste stillinger. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med Københavns Kommune og efter principperne for Ny løn. Stillingerne ønskes besat den 1. august 2017, alternativt den 1. september 2017.

Interesseret?
Yderligere oplysninger om stillingerne fås hos kontorcheferne Lene Solvang Jensen på 2154 5167 eller Christina Schulin-Zeuthen på 2049 1610.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 18. juni 2017. 
Første samtale forventes afholdt ultimo uge 25 og anden samtale forventes afholdt primo uge 26.

Om Byggeri København
København er inde i en rivende udvikling, hvor byen vokser med ca. 10.000 nye Københavnere årligt. Denne udvikling medfører et meget stort behov for udbygning af de kommunale institutioner og faciliteter. Der er derfor stor ledelsesmæssig og politisk fokus på, at Byggeri København optimerer byggeriet, samtidigt med at der leveres moderne byggerier, som skaber værdi for løsningen af kommunens kerneopgaver og lever op til kommunens politikker eksempelvis om bæredygtighed, arkitektur mv.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.