Projektleder til luftområdet i Mobilitetsenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen

Genopslag

Københavns Kommune har høje ambitioner om at være en by med renere luft. I Mobilitetsenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen udvikler og implementerer vi de planer og projekter, der er med til at understøtte kommunens målsætninger på området.

Vi søger en engageret og dygtig projektleder med kendskab til luftforurening og trafik, flair for tværgående samarbejde, stor analytisk sans og erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation.

Om stillingen
Du vil indgå i et team, der arbejder med store infrastrukturopgaver samt udvikler og implementerer strategier og projekter i samarbejde med interne og eksterne aktører. Du skal både fungere som selvstændig projektleder og som projektmedarbejder på andre projekter om grøn mobilitet.

Sammen med en anden projektleder vil du være ansvarlig for at koordinere et projekt om de sundhedsskadelige effekter af luftforurening med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, herunder input til udbud og implementering af faste og mobile luftmålestationer i København.

Formålet med projektet er at få et mere retvisende billede af luftforureningen og dens konsekvenser for folkesundheden. Du bliver ansvarlig for at analysere, kvalitetssikre og fremlægge data fra målestationerne for en ekspertgruppe, der ligeledes vil blive nedsat i forbindelse med projektet.

Arbejdsopgaver
Du vil blandt andet blive ansvarlig for at:

  • bidrage til udbudsmateriale for målestationerne samt indgå i dialog med leverandører om opsætning af disse i København
  • kvalitetssikre data med henblik på afrapportering til EU
  • samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om tolkning af data i forhold til sundhedseffekter samt formidling via hjemmeside
  • bidrage til løbende sagsbehandling vedrørende luftforurening
  • betjene direktionen og det politiske niveau, herunder at udarbejde indstillinger og notater, forberedelse til møder i forskellige netværk mv.
  • indgå i enhedens øvrige arbejde med trafik og mobilitet

Om dig
Du er en dygtig og selvstændig projektleder med erfaring inden for trafik- og mobilitetsområdet samt erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation. Du skal styrke og kvalificere Københavns Kommunes arbejde med luftforurening i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om undersøgelse af de sundhedsskadelige effekter af luftforureningen i København.

Kendskab til luftområdet vil derfor blive vægtet højt, ligesom det også vil være en fordel, hvis du kender til klimaarbejdet med at reducere CO2-udledningen fra transport.

Du hviler i dig selv, har let ved at motivere andre til at samarbejde og er dygtig til at navigere i en politisk kontekst. Du skal endvidere have stor analytisk sans.

Du har en relevant videregående uddannelse, er hurtig og præcis til at formulere dig skriftligt og mundtligt og kender din målgruppe. Du kan omgås mange forskellige mennesker og er indstillet på at skulle håndtere forskellige slags opgaver i en travl og omskiftelig hverdag, hvor rammerne for opgaveløsningen ofte ændrer sig. Stillingen er en generaliststilling.

Lidt om os som arbejdsplads
Du vil komme til at arbejde i Mobilitetsenheden i Byens Udvikling. Vi er en enhed, der går meget op i at gøre en forskel ude i byen, både strategisk og praktisk, og vi værdsætter både et godt grin og levende diskussioner. Vi nyder hinandens forskellige fagligheder og bestræber os på at dele erfaringer på tværs i hele organisationen.

Som ansat i Københavns Kommune har du arbejdsforhold, der gør det muligt for dig at få balance mellem arbejds- og privatliv, idet du får en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer, inkl. frokostpause. Vores kontor ligger centralt placeret på Islands Brygge.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er berammet til 37 timer om ugen og begrænset til to år med start hurtigst muligt – og senest den 1. august 2019.

Din ansøgning skal maksimalt være på én side og dit CV på maksimalt tre. I din ansøgning skal du komme med konkrete eksempler på, hvordan lige netop du kan bidrage til løsning af opgaverne. Øvrige relevante dokumenter, som fx dokumentation for uddannelse og lignende, bedes du først medbringe ved en evt. samtale.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du meget velkommen til at kontakte enhedschef Casper Harboe på 2966 9067.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 19. juni 2019
Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i uge 26.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr. 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.