Projektleder til Center for Indkøb – Københavns Ejendomme og Indkøb

Center for Indkøb (CFI) er i gang med at etablere en Indkøbssupport som understøttelse af Københavns Kommunes igangværende implementering af et nyt ERP-system. Indkøbssupportens opgaver består i at yde forretningsmæssig og systemmæssig vejledning og bistand til kommunens rekvirenter, herunder behandle indkøbsrekvisitioner.

I Københavns Kommune udgør det adresserbare indkøb ca. 6 mia. kr. årligt, og det er besluttet, at styrke indkøbet i Københavns Kommune ved at samle en række indkøbsprofiler i CFI under Københavns Ejendomme og Indkøb i Økonomiforvaltningen. Centerets mission er at sikre, at samtlige enheder i Københavns Kommune har adgang til de rigtige varer til den rette pris. For at sikre dette, er der udarbejdet et indkøbsprogram med fem store spor, som til dels bygger ovenpå implementeringen af et nyt ERP-system. CFI består lige nu af ca. 30 medarbejdere fordelt på kontorerne Udbud og Drift samt Indkøbsprogrammet.

Stillingen
CFI søger en projektleder til det videre arbejde med indkøbsprogrammet, herunder arbejdet med at etablere en Indkøbssupport, fastlæggelse af forretningsgange og sikring af stabil drift, uddannelse af nye medarbejdere, forestå dialog med forvaltningerne osv. Derudover er det en væsentlig opgave at bistå til udbredelsen af løsningens anvendelse via tilrettelæggelse af målrettet kommunikation i samarbejde med Koncern Kommunikation.

Vi søger en akademisk medarbejder med dokumenteret projektledelseserfaring – og gerne en certificering også. Det er vigtigt, at ansøgeren har erfaring med implementering af nye driftsorganisationer indenfor kundeservice/administrativ service. Du kommer til at referere til kontorchefen for Indkøbsprogrammet og vil skulle stå for selvstændigt at drive projektet igennem.

Løn- og ansættelsesvilkår
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer, og lønnen fastsættes efter gældende overenskomst og principperne i Ny løn. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte indkøbschef Allan Åge Christensen på 2165 5354.

Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 6. juni 2017.
Ansættelsessamtaler afholdes hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Københavns Ejendomme og Indkøb – vi skaber rum
Københavns Ejendomme & Indkøb er Københavns Kommunes ejendomsenhed og indkøbsorganisation. Vi ejer og administrerer mere end 2,2 mio. m2 . Vi har ansvar for lejeaftaler, ejendomshandler, bygningsdrift, energioptimering, ejendomsservice og vedligeholdelse m.m. af blandt andet skoler, daginstitutioner, botilbud, plejehjem, kultur- og idrætsfaciliteter, administrationsejendomme osv. Vi er også kommunens primære indkøbsorganisation. Vi har ansvar for at gennemføre udbud af varer og tjenesteydelser på tværs af kommunen. Vi skal sikre, at det er enkelt at købe de rigtige varer til den rigtige pris for de, der køber ind til kommunalt brug. Vi tager udgangspunkt i forvaltningernes behov og samarbejder med vores kunder om at skabe de bedste løsninger. Vi beskæftiger ca. 800 medarbejdere og administrerer et årligt budget på ca. 1,6 mia. kr. Du kan læse mere om os på www.kobenhavnsejendomme.kk.dk.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.