Planer

Her finder du Retningslinjer for udarbejdelse af signalgruppeplanerVejledning til hvordan skabelonen til signalgruppeplaner skal udfyldes, findes heri.

Se Retningslinjer for placering af signalstandereVejledning til placeringen af signalstandere i Københavns Kommune, samt kommunens krav og retningslinjer til disse, findes heri.

Her er skabeloner til udarbejdelse af signalgruppeplaner i Excel-format i Oversigt over paradigmer til signalgruppeplaner.

Her er Signalværktøjslinje til Excel.

Registrering, afprøvning og aflevering

Her er Afleveringsprotokol for signalanlæg. Den skal printes ud og medbringes på afleveringsforretninger og overdragelse til drift. Protokollen anvendes som dokumentation for, at der er afholdt afleveringsforretning af trafiksignalet. Eventuelle mangler nedskrives i protokollen.

Entreprenøren skal udfylde Afprøvningsskema for signalanlæg. Det udfyldes i forbindelse med Site Acceptance Test (SAT). Ved SAT kontrollerer entreprenøren, at trafiksignalet er installeret korrekt i funktions– og sikkerhedsmæssigt henseende.

For at tilkendegive anlæggets el-forbrug skal entreprenøren udfylde Belastningskort for signalanlæg. Det er en skabelon i Excel-format.

Her er Vejledning i registrering af kabler til samgravning og fællesgravning af kabler, samt vejledning i registrering og indmåling af kabler.

Afprøvningsskema FAT er et afprøvningsskema, som entreprenøren skal anvende til at dokumentere udført Factory Acceptance Test (FAT) af signalprogrammer.

Styreapparater

Styreapparatet er trafiksignalets styrerenhed.

Her er Krav til styreapparater (i et ’Bilag til SAB’). Det er en vejledning, der beskriver kommunens krav til styreapparater.