Flintholm Station

Flintholm Station er et centralt trafikknudepunkt med både S-tog, metro og bus.  Flintholm Station blev derfor som en del af Københavns Kommunes budget 2010 udpeget som et forsøgsprojekt under Bynet 2018. 

Formålet har været at tiltrække flere passagerer til stationen og få flere til at bruge den kollektive trafik. Midlerne er flere busser, højere rejsehastighed og bedre skifteforhold.

Resultatet af arbejdet har været, at der er kommet 40 % flere passagerer i busserne, der kører fra stationen, 6 % flere passagerer i metroen, ca. 2 % flere S-togspassagerer og et øget antal buslinjer ved stationen. Alt dette har styrket Flintholm som et af Københavns vigtigste trafikknudepunkter.  Antallet af buslinjer til og fra Flintholm Station er steget fra fire til syv, antallet af busafgange er øget væsentligt, og passagerforholdene er blevet stærkt forbedret. Samtidig er busfremkommeligheden forbedret på en række strækninger i Vanløse.

Frederikssundsvej

Københavns Kommune er i gang med at sikre bedre forhold for busser og passagerer mellem Nørrebro Station og Ring 3, og skabe en bedre forbindelse for cyklisterne mellem Nørrebro Station og Mørkhøjvej.

Busforbedringerne består i at give busserne deres egen vognbane på dele af strækningen og sørge for, at de kører først af sted, når der bliver grønt ved lyssignalerne. Det betyder, at de mere end 20 mio. passagerer på linje 5A og 350S kan komme lettere og hurtigere frem til de mange boligkvarterer og virksomheder langs ruten og ind til centrum af København via Nørrebro.

Busserne bliver således et attraktivt alternativ til de mange pendlere, der i dag kører i bil på strækningen. Cykelstien bliver bredere på dele af Frederikssundsvej, så det bliver hurtigere og nemmere for cyklister at komme fra Mørkhøjvej og ind til byen og tilbage igen.

Projektet forventes afsluttet i august 2016.  

Den kvikke vej ved Nørre Campus

Som en del af arbejdet med Bynet 2018 har Københavns Kommune øget busfremkommeligheden mellem Nørreport og Ryparken st. gennem Nørre Campus. Projektet er blevet til ’Den Kvikke Vej’, hvor bussernes er blevet meget hurtigere uden at bilerne har fået dårligere forhold.

Nørre Campus har en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning og anvendt forskning inden for sundheds- og naturvidenskab og har samtidig Rigshospitalet som nabo. Københavns Kommune har med ’Den Kvikke Vej’ tilført højklasset kollektiv trafik til og fra området til gavn for de mange der pendler til, fra og igennem området.

Der er blevet anlagt busbaner i midten af Tagensvej og Nørre Allé, opgraderet stoppesteder samt sikret, at busserne kommer hurtigere gennem de mange lyskryds, der er mellem Nørreport og Ryparken st. Der er et tæt samarbejde med Københavns Universitet, Professionshøjskolen metropol og DTU samt Rigshospitalet om at sikre, at busserne bliver brugt mest muligt af studerende, medarbejdere, patienter og besøgende.

’Den Kvikke Vej’ blev taget i brug i efteråret 2014 efter bare 15 måneders anlægsarbejde. Busserne kører nu over 10 % hurtigere mellem Nørreport og Ryparken st. til gavn for de ca. 80.000 daglige pendlere, der benytter busserne på ”Den kvikke vej”.