Projektet / Problemstilling

Et kulturhus er en mere kompleks størrelse end et valgsted.  Derfor skal projektet designes anderledes i forhold til setuppet ved Europaparlamentsvalget. Det kan bl.a. omhandle programmeringen, konfigurationen af routerne i forhold til hinanden og efterbehandlingen af data.

Yderligere kan projektet omhandler det, at vi ved ikke ret meget omkring, hvor længe borgerne bliver i vores kulturhuse, hvordan de bevæger sig rundt og hvorfor de enten forlader eller bliver på stedet. Dette kan vi, med din og DemTechs hjælp, få at svare på, hvis projektet bliver designet rigtigt.

Hvis vi kommer til at kunne sige noget om borgernes præferencer ved at kombinere andre data, som vi allerede har i KFF, eksempelvis arrangementsdata, bookingdata, besøgstællerdata, eller noget helt fjerde, vil det bare være en fjer i hatten.

Ultimativt kan projektet munde ud i en præferencemodel, som beskriver hvilken effekt de forskellige ovenstående variable har og en diskussion af, hvordan dette kan implementeres andre steder i og uden for KFF.

Kort fortalt om dataindsamlingsmetoden

Ved at placere et antal routere på udvalgte steder kan man registrere, hvilke mobiltelefoner, der bevæger sig inden for den valgte radius af enheden og således udregne, hvor længe folk bliver. Flere fysiske routere vil blive placeret på forskellige steder i kulturinstitutionen. Routerne er programmeret til at ”lytte” efter borgernes smartphone wifi-signal i en valgfri radius ud i rummet. De små datapakker som udsendes med korte mellemrum bliver opsamlet og gemt på en server og skal igennem matematik og viden om setuppet bruges til at besvare projektspørgsmålet.

Grundet dataindsamlingssetuppet er oplysningerne indsamlet helt og komplet anonyme, og det er vurderingen, at de indsamlede oplysninger derfor ikke er omfattet af persondataloven.

Hvad kan vi give dig

  • Et setup der kan understøtte dig igennem processen
  • Et godt og inspirerende specialemiljø – et sted at skrive, sparringsmuligheder
  • Et praksisorienteret speciale, som vil blive brugt i KFF
  • En mulighed for at smelte teknik og kultur sammen