Projekt- og puljemedarbejder søges til Valby Lokaludvalgs sekretariat (vikariat)

Kunne du tænke dig at arbejde for et lokalpolitisk organ? Hjælpe med at understøtte deres projekter og arbejdsgrupper? Understøtte og administrere lokaludvalgets pulje? Så er det måske dig, vi søger i Sekretariatet for Valby Lokaludvalg.  
 
I perioden medio august-medio april mangler vi en projekt- og puljemedarbejder, der kan indgå i vores lille sekretariat, der har mange forskellige opgaver, som alle er en del af at få løst. Sekretariatet er ansvarlige for at skrive dagsordner, administrere puljemidler, understøtte lokaludvalgets arbejdsgrupper, projekter og borgerinddragelsesaktiviteter og meget andet.
 
Du skal kunne trives i et alsidigt arbejdsmiljø, hvor tingene ind i mellem går stærkt, og hvor opgaver skal løses under tidspres. Du vil skulle arbejde sammen med mange forskellige typer af mennesker og kunne samarbejde med og forene de forskellige frivillige kræfter og interesser.  
 
Dine opgaver:  
Du vil indgå i et lille sekretariat og vil skulle varetage mange forskellige opgaver, men du vil primært være ansvarlig for: 
 
Understøttelse af udvalg under lokaludvalget  
 • Du vil få ansvaret for kontakten til udvalget ”Et Helt Liv”, der arbejder med børn og unge, ældre, sociale forhold, integration m.v.
 • Du skal sikre at relevante punkter kommer videre fra arbejdsgrupperne til lokaludvalgets dagsorden, stå for mødebookning, hjælpe med dagsordner, referater, kontakt til relevante lokale interessenter og samarbejdspartnere, høringssvar m.m.
 • Understøttelse af lokaludvalgets projekter, der kan være lige fra et borgermøde eller anden borgerdialog til afholdelse af Frivillig Fredag eller andre events  
 • Ansvar for projektet fra før det er vedtaget (skrive indstilling), til det er afsluttet og evalueret  
 • Ansvar for økonomien i projektet  
 • Administration af Lokalpuljen 
 • Modtagelse, gennemgang og registrering af ansøgninger
 • Dialog med ansøgere  
 • Forberede indstillinger til Puljeudvalg og Lokaludvalg  
 • Efterfølgende dialog med støttemodtagere vedr. regnskab m.v.  
 • Økonomiopfølgning for Lokalpuljen  
Din profil  
 • God til at samarbejde og understøtte samarbejde med – og mellem – forskellige mennesker, der brænder for noget og arbejder frivilligt.  
 • Skarp til administration  
 • Blik for detaljerne, grundig og god til hurtigt at sætte sig ind i nyt sagsstof  
 • Kan overholde deadlines og kan lide at have mange bolde i luften  
 • Har lyst til at arbejde i et politisk og kommunalt miljø  
 • Har kendskab til og forståelse for offentlig forvaltning  
 • Har gåpåmod og godt humør  
 • Er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og arbejdstid – der vil være aftenmøder og ind imellem weekendarbejde  
 • Skal kunne trives i et lille sekretariat på fire personer  
 • Skal kunne arbejde selvstændigt   
Om lokaludvalg  
Københavns Kommune har 12 lokaludvalg, der består af 23 medlemmer fra det lokale foreningsliv og de politiske partier. Lokaludvalgene har bl.a. til opgave at fungere som bindeled og sikre dialog mellem borgerne i bydelen og politikerne på rådhuset. Lokaludvalgenes arbejde understøttes af et lille sekretariat, der er placeret i bydelene.  
 
Yderligere information 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Dorthe Eren på 2715 4727.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er et vikariat frem til april 2019 og ønskes besat fra den 15. august eller snarest muligt derefter.
Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt.
 
Du kan forvente både aftenmøder (2-3 om måneden) og weekendarbejde (2-4 gange om året). Der kan gives tillæg for aftenarbejde.  
  
Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 26. juni 2018
Ansættelsessamtaler forventes afholdt ultimo uge 26. 
 
Om Økonomiforvaltningen
Som ansat i et lokaludvalgssekretariat er du ansat i Økonomiforvaltningen, der er en af i alt syv forvaltninger i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen varetager de overordnende og koordinerende opgaver vedr. kommunens økonomi, økonomisystem, personale, fysisk planlægning, informationsvirksomhed m.v. Endvidere varetager Økonomiforvaltningen sekretariatsbetjening af Borgerrepræsentationen, Økonomiforvaltningen, Overborgmesteren og lokaludvalgene.  
  

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.