Hvornår kan jeg få et job med løntilskud

Modtager du dagpenge, kontanthjælpe eller uddannelseshjælp, kan du starte i et løntilskudsjob efter 6 måneders sammenlagt ledighed

Hvis du ikke har nogen uddannelse, er over 50 år eller enlig forsørger, kan du begynde i et tilskudsjob fra din første ledighedsdag. 

Løntilskuddet gives i en begrænset periode

Normalt kan du blive ansat mellem tre og seks måneder med løntilskud. Det kommer an på dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til jobbet. Hvorvidt du kan blive ansat på ordinære vilkår, når tilskudsperioden ophører, kommer an på din arbejdsgiver, og den aftale I indgår.

Find job med løntilskud på jobnet.dk

Du kan søge et job inden for et fag du kender, eller et du ikke har prøvet før.

 • Du kan selv finde et job. Gør du det, skal Jobcenter København godkende aftalen skriftligt, inden du starter i jobbet.
 • Du kan få hjælp i jobcentret til at finde, søge og godkende jobbet.

Vil du søge et job med løntilskud i udlandet, kræver det, at virksomheden har hjemsted i Danmark.

På jobnet.dk kan du finde opslåede stillinger med løntilskud

Når du er meldt ledig på jobnet.dk, kan du:

 • logge ind på "Min side"
 • søge i databasen over stillinger med løntilskud ved at trykke på "Find job"
 • under overskriften "Vilkår" sætter du et flueben udfor teksten løntilskud

Du kan også tilføje flere søgekriterier og være mere specifik i din søgning under "Fritekstsøgning".

Gå til jobnet.dk

 

Sådan får du godkendt et løntilskudsjob du selv har fundet

1: Du kan bede din kommende arbejdsgiver om at oprette en ansøgning om stilling med løntilskud på virk.dk. Arbejdsgiveren skal logge ind via ”Start”-knappen og oprette ansøgningen. Arbejdsgiveren udfylder og sender ansøgningen elektronisk til jobcentret.

2. En anden mulighed er, at din kommende arbejdsgiver kontakter Københavns Erhvervshus for at få rådgivning og få oprettet ansøgningen. 
Erhvervshuset kan træffes på 33 66 33 33 Man - tors 8-21 og fre. 8-18.

Husk, at løntilskudsjobbet skal godkendes af dit lokale jobcenter, før du kan starte.

Løn og arbejdstid

I privat løntilskud får du overenskomstmæssig løn, og arbejdsgiver får et bestemt tilskud til løn.

Det beløb du pt. får i dagpenge, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, bestemmer hvor mange timer du skal arbejde om ugen.

Dagpengekort

Er du på dagpenge? - så kontakt din a-kasse. De kan fortælle, hvad du gør med dagpengekortet.

Ansættelseskontrakt

Virksomheden får tilskud til din løn, fordi de lærer dig om faget og arbejdspladsen.

Du får en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvor der står, hvor mange timer du skal arbejde, og hvad du får i løn.
Når du har været ansat i cirka 3 måneder, skal du og din arbejdsgiver evaluerer den tid der er gået.

Ferie

Du har ret til ferie efter reglerne i ferieloven.

Har virksomheden ferielukket, skal alle medarbejdere holde ferie i denne periode, ifølge ferieloven.

Er du på dagpenge:

 • spørg a-kassen om, hvor meget ferie du har ret til og om du har ret til feriedagpenge.

Er du på kontanthjælp:

 • får du ingen penge, når du holder ferie. Du kan dog have optjent feriepenge, før du kom på kontanthjælp.

Hjælp i jobcentret

Du skal snakke med en fra jobcentret, før du starter i et job med løntilskud. Inden samtalen kan du tænke over:

 • hvilket job du ønsker, hvis du ikke selv har fundet et
 • hvordan  jobbet bringer dig tættere på fast arbejde 

 

Du kan også tænke over, om du har brug for: 

 • et kursus i fx dansk, hygiejnebevis, it
 • en person, der hjælper dig i gang
 • specielle hjælpemidler, fx hvis du er ordblind eller hørehæmmet.
 

Pension ATP og feriegodtgørelse

Arbejdsgiveren betaler ATP-bidrag og feriegodtgørelse. Hvis der er tilknyttet overenskomstmæssig pensionsordning til stillingen, betaler arbejdsgiveren både arbejdsgiverbidrag og dit bidrag. Bidraget bliver beregnet på grundlag af den løn, du skulle have haft, hvis du var fastansat.

Begrænset antal job med løntilskud

Du kan godt udføre de samme opgaver, som sædvanligt udføres på området, men der er tale om et midlertidigt supplement.

Der er regler for hvor mange en virksomhed må have ansat i job med løntilskud eller i virksomhedspraktik.

I virksomheder med op til 50 ansatte kan der maksimalt være ansat 1 person med løntilskud eller i virksomhedspraktik for hver 5 ordinært ansatte fx

 • ved 0 - 9 ordinært ansatte = 1 person i virksomhedspraktik eller i løntilskud
 • ved 10-14 ordinært = 2 personer
 • ved 15 – 19 = 3 personer osv.

I virksomheder med 50 eller flere medarbejdere kan der herudover kun ansættes 1 person i løntilskud eller virksomhedspraktik for hver 10 ordinært ansatte fx

 • ved 50 - 59 ordinært = 10 personer i virksomhedspraktik eller løntilskud
 • ved 60 - 69 ordinært = 11 personer
 • ved 70 - 79 ordinært ansatte = 12 personer osv.

Tillidsrepræsentanten er med til at sikre kvaliteten i jobbet og har godkendt din stilling.

 

Støtte til at komme i gang

Har du ekstra brug for hjælp til at starte i job? Så spørg i jobcentret, om du kan få en mentor. En mentor er fx en medarbejder på arbejdspladsen.

Har du brug for specielle redskaber eller mindre ændringer af din arbejdsplads?  Så spørg i jobcentret om du kan få tilskud til dette.

Bliv ved med at søge job

Du skal fortsætte med at

 • søge job, da du er omfattet af Beskæftigelsesloven
 • tjekke dine forslag til job hver uge på www.jobnet.dk    
 • have kontaktsamtaler med din beskæftigelseskonsulent.

Aftal med arbejdspladsen om du må

 • søge job og gå til ansættelsessamtaler i arbejdstiden
 • deltage i netværk, som støtte til at søge job.

Opsigelsesfrist

I dit ansættelsesbrev kan du læse om opsigelse fra dit job. Både hvis du siger op, og hvis arbejdsgiveren siger dig op.

Opsigelsesfristen er aftalt i overenskomsten eller efter de vilkår, der normalt gælder på arbejdspladsen.

Du kan sige op, hvis du finder et job uden løntilskud.  Du kan miste retten til dagpenge eller kontanthjælp i en periode, hvis du siger op af en anden grund. Forlader du jobbet før tiden, har jobcentret pligt til at fortælle det til din a-kasse.

Du kan kun blive sagt op i overensstemmelse med reglerne i overenskomsterne og lovgivningen.

Spørgsmål til ordningen

Har du spørgsmål til ordninge, så kan du skrive til os sikkert med Digital post - klik på den postkasse, som du hører til: