Hvordan godkendes Privat dagpleje?

Når det lokale dagplejekontor har modtaget jeres ansøgning, indhenter dagplejekontoret en straffe- og børneattest på vedkommende, der skal ansættes, samt på øvrige personer over 15 år i husstanden. Dagplejekontoret indkalder ansøgeren til en samtale, der foregår på det lokale dagplejekontor.

Den private dagplejers sprogkundskaber skal være således, at dagplejeren kan modtage råd og vejledning på dansk i en gensidig dialog.

Privat dagpleje starter kun den 1. og 15. i måneden. Sagsbehandlingstiden er ca. tre uger.

Begge børn skal stå på venteliste til dagtilbud i Københavns Kommune.

Kan man deles om pasningen?

Det er muligt, at en ansættelse kan deles af to forældre. Det ene barns forælder kan f.eks. være ansat til at passe børnene mandag, tirsdag og onsdag, og det andet barns forælder passer torsdag og fredag, så der er tid til eksempelvis at færdiggøre et studie. Hvis I deler ugen i mellem jer, er det et krav at den ene forælder passer minimum to dage om ugen. Det er også en mulighed at det ene af jer, passer den ene uge og den anden forælder passer den anden uge.

Lønnen deles, så den svarer til den aftalte arbejdstid, og 58 % af lønnen er forsat fradragsberettiget for begge de privat dagplejere.

Hvad er åbningstiden og hvad sker der ved ferie og sygdom?

Ved fuldtidsansættelse har den private dagplejer en ugentlig arbejdstid maksimum 48 timer. Åbningstiden planlægges sammen med den anden familie indenfor tidsrummet kl. 6.30 til kl. 17.15. Den private dagplejer optjener en halv afspadseringsdag om måneden. 

Ferie
Den private dagplejer har ret til at holde ferie i højst 5 uger på et ferieår. Hver familie skal betale, selv om den private dagplejer holder ferie.

Sygdom
Privat dagpleje er ikke omfattet af gæstepleje, så hvis din private dagplejer er syg eller på ferie, skal du selv sørge for pasning af dit barn.

Hvem sørger for mad og tvillingevogn?

Den private dagplejer skal sørge for sund og delvis økologisk kost til børnene hele dagen.

Det er muligt at låne relevant udstyr til børnene.

Dagplejekontoret leverer bleer, seng, dyne, sengetøj, tvillingevogn, høj stol, seler, insektnet, kurv og lås inden I starter. Desuden har den private dagplejer mulighed for at låne et zoo-kort.

 

Bliver der ført tilsyn med den private dagplejer?

Pædagogisk tilsyn
Pædagogerne i dagplejekontoret fører løbende tilsyn med den private dagplejer ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg i pasningshjemmet. Det første tilsynsbesøg finder sted allerede i løbet af de første 2 uger. Efterfølgende kommer den tilsynsførende pædagog på anmeldte besøg hver anden måned. 

 

Er der mulighed for økonomisk fripladstilskud og søskenderabat?

Ja, der er mulighed for at få økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud i Privat dagpleje.

2018
Forældrebetalingen nedsættes, hvis den samlede husstandsindkomst er under 539.800 kr.
Indtægtsgrænser for fripladstilskud i 2018*
Indtægt
Under 173.800 kr. - Hel friplads
173.801 kr. til 539.799 kr. - Delvis friplads
539.800 kr. og derover - Fuld forældrebetaling
*Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn. Indtægtsgrænserne forhøjes med 60.801 kr. for enlige forsørgere.

Hvis du har mere end et barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, fritidsinstitution, privat børnepasning eller privat dagpleje får du automatisk søskendetilskud. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser.

Hvornår stopper privat dagpleje?

Privat dagpleje stopper:

  • hvis ét af børnene får plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave.
  • hvis ét af børnene bliver tilbudt en børnehaveplads, og forælderen takker nej.
  • hvis den private dagplejer er syg i mere end 14 dage.
  • hvis den private dagplejer flytter fra kommunen.
  • hvis én af jer ønsker at stoppe Privat dagpleje. Dette skal ske med 14 dages skriftlig varsel til Dagplejekontoret.