Prisindhentning på stomihjælpemidler

Offentliggjort:
15.04.2016, Kl
Frist:
10.05.2016, Kl
Københavns Kommune, Hjælpemiddelcentret gennemfører hermed en prisindhentning på stomihjælpemidler.

Formålet er at danne et grundlag for kommunens bevilling af tilskud til stomihjælpemidler i henhold til Servicelovens § 112, stk. 3, sidste punkt, samt sikre borgerne muligheden for at indkøbe hjælpemidlerne til en pris, der ligger inden for den tildelte støtte.

Pristilbuddet fra den leverandør, der har afgivet tilbuddet med den samlet set laveste pris, vil blive brugt som beregningsgrundlag for bevillingen af støtte til stomihjælpemidler i en 2-årig periode. Ved indlevering af pristilbud forpligter leverandøren sig til at sælge hjælpemidlet til kommunens borgere til den pris og under de vilkår, som leverandøren har fastsat i sit tilbud.

I medfør af reglerne i fritvalgsordningen i Servicelovens § 112, er tilbudsgiveren, der har afgivet pristilbuddet med den samlet set laveste pris, ikke garanteret nogen minimumsomsætning i medfør af aftalen.

For at få prisindhentningsmaterialet og deltage i prisindhentningen skal du tilkendegive din interesse i en e-mail til HMC@suf.kk.dk. Mailen skal bære emnetitlen ”Prisindhentning på stomihjælpemidler – interesse” og indeholde firmanavn, kontaktperson, samt kontaktdetaljer.

Prisindhentningen vil løbe fra den 15. april 2016 til den 10. maj 2016 klokken 12:00.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.