Prisindhentning på urologiske hjælpemidler

Offentliggjort:
17.12.2015, Kl
Frist:
18.01.2016, Kl
Københavns Kommune, Hjælpemiddelcentret gennemfører hermed en prisindhentning på urologiske hjælpemidler.

Formålet er at danne et grundlag for kommunens bevilling af tilskud til urologihjælpemidler i henhold til Servicelovens § 112, samt sikre borgerne muligheden for at indkøbe hjælpemidlerne til en pris, der ligger inden for den tildelte bevilling.

Den leverandør, der har afgivet tilbuddet med den samlet set laveste pris, vil blive tilbudt at indgå en prisaftale med Københavns Kommune. Priserne i prisaftalen vil danne grundlag for bevilling af støtte til hjælpemidler i en 2-årig periode og forpligter leverandøren til at sælge hjælpemidlet til kommunens borgere til den pris og under de vilkår, som leverandøren har fastsat i sit tilbud.

I medfør af reglerne i fritvalgsordningen i Servicelovens § 112, er tilbudsgiveren, der har afgivet pristilbuddet med den samlet set laveste pris, ikke garanteret nogen minimumsomsætning i medfør af aftalen.

For at få prisindhentningsmaterialet og deltage i prisindhentningen skal du tilkendegive din interesse i en e-mail til HMC@suf.kk.dk. Mailen skal bære emnetitlen ”Prisindhentning på urologihjælpemidler – interesse” og indeholde firmanavn, kontaktperson, samt kontaktdetaljer.