Indtægtsgrænsen for økonomisk fripladstilskud i 2020:

Forældrebetalingen nedsættes hvis den samlede hustandsindkomst er under 563.800 kr. (før skat) om året.

Indtægt

Til og med 181.500 kr. (før skat) - hel friplads

181.501-563.799 kr. (før skat) - delvis friplads

563.800 kr. (før skat) - fuld forældrebetaling

Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn. Indtægtsgrænserne forhøjes med 63.506 kr. for enlige forsørgere.

Ja, familier der har mere end 1 barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, fritidsinstitution og privat børnepasning, får automatisk søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og tilskuddet udgør 50 % af betalingen for øvrige pladser.

Se priser for at bruge en plads i en anden kommune, hvis du bor i Københavns Kommune og bruger en plads i en anden kommune.