Priser for engangsydelser

Her kan du finde prisen på:

  • Stor og små beholdere
  • Vask af beholder
  • Opstilling og tømning af container til storskrald og haveaffald
  • Fejlsortering og forgæves kørsel