Hvem kan få fripladstilskud?

For 2018

Forældrebetalingen nedsættes hvis den samlede hustandsindkomst er under 539.800 kr. (før skat) om året.

Indtægtsgrænsen for økonomisk fripladstilskud i 2018:

Til og med 173.801 kr. (før skat) - hel friplads

173.801-539.799 kr. (før skat) - delvis friplads

539.800 kr. (før skat) - fuld forældrebetaling

Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn. Indtægtsgrænserne forhøjes med 60.801 kr. for enlige forsørgere.

Er der søskenderabat?

Ja, familier der har mere end 1 barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, fritidsinstitution og privat børnepasning, får automatisk søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og tilskuddet udgør 50 % af betalingen for øvrige pladser.

Hvad koster en plads i en anden kommune, hvis jeg bor i Københavns Kommune?

Se priserne for at bruge en plads i en anden kommune.