Pressemeddelelser fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

I 2014 havde København færre unge uden uddannelse på offentlig forsørgelse end i resten af landet.
Tilfredsheden med Jobcenter København er høj, når man spørger ledige københavnere. Det passer ikke med jobcentrenes omdømme i medierne.
33-årige Lisbeth har mødt mange udfordringer, og en fremtid på førtidspension lå lige for. Men det vendte et mentorforløb op og ned på.
Ny systematik i Jobcenter Københavns Ungecenter, hvor nyledige forbereder sig før den personlige samtale, styrker fokus på uddannelse.
I årets første fire måneder gik knap 1.500 københavnske unge fra passiv forsørgelse til uddannelse.
Nogle borgere i København fra ikke-vestlige lande oplever at blive fravalgt til job, men bevarer motivationen og tror på job.
Jobcenter København er ekstra opmærksom på de 7.000 københavnere berørt af ledighed, der automatisk fik tildelt digital post den 1. november
Forældre på offentlig ydelse kommer senere i gang med en uddannelse end jævnaldrende uden børn.

Sider