Pressemeddelelser fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Nogle borgere i København fra ikke-vestlige lande oplever at blive fravalgt til job, men bevarer motivationen og tror på job.
Jobcenter København er ekstra opmærksom på de 7.000 københavnere berørt af ledighed, der automatisk fik tildelt digital post den 1. november
Forældre på offentlig ydelse kommer senere i gang med en uddannelse end jævnaldrende uden børn.

Sider