Pressemeddelelser fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune inviterede mandag d. 14. december til konference om, hvordan vi kan forebygge radikalisering.
Alle partier i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er blevet enige om en aftale, der skal hjælpe flere udsatte ledige i arbejde.
Der eksisterer i dag ikke en formel uddannelse til medarbejdere på jobcentrene, men det laver København som den første kommune nu om på.
Mænd med etnisk minoritetsbaggrund dropper oftere ud af en uddannelse end mænd med dansk baggrund. Kommunen sætter ind flere steder.
Ni ud af ti iværksættere er tilfredse med den rådgivning, de får gennem Københavns Erhvervshus.
Et tæt samarbejde med erhvervslivet skal få ledige københavnere hurtigere i job. Københavns Kommune satser mere end 300 mio. kr. på området.
Papirarbejdet er den største barriere for, at iværksætterne ansætter deres første medarbejder. Nu gør København det lidt lettere.
I 2014 havde København færre unge uden uddannelse på offentlig forsørgelse end i resten af landet.
Tilfredsheden med Jobcenter København er høj, når man spørger ledige københavnere. Det passer ikke med jobcentrenes omdømme i medierne.
33-årige Lisbeth har mødt mange udfordringer, og en fremtid på førtidspension lå lige for. Men det vendte et mentorforløb op og ned på.
Ny systematik i Jobcenter Københavns Ungecenter, hvor nyledige forbereder sig før den personlige samtale, styrker fokus på uddannelse.
I årets første fire måneder gik knap 1.500 københavnske unge fra passiv forsørgelse til uddannelse.

Sider