Pressemeddelelser fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune iværksætter nu en virksomhedsrettet indsats, der skal fremme etnisk mangfoldighed på det københavnske arbejdsmarked.
En ny rapport fra VIVE slår fast, at der er stor tilfredshed med Jobcenter København blandt ledige københavnere.
Over 240 ledige, der er oppe i årene, har indtil nu takket ja til at uddanne sig til SOSU-hjælper eller SOSU-assistent.
Social kontrol-vejledere på Jobcenter København skal hjælpe kvinder, der bliver forhindret i at komme i job på grund af social kontrol.
Hoteller, caféer og restauranter er ramt særligt hårdt i coronakrisen. Derfor tilbydes nu online kurser til ledige fra servicebranchen.
Nye regler betyder, at alle ledige og sygemeldte, der ikke er i job, skal oprette et cv på jobnet.dk.
Fra 7. december er det ikke længere et krav, at ledige klikker på ”Tjek dine jobforslag” på Jobnet.
Et stigende antal medarbejdere på de københavnske jobcentre bliver chikaneret på de sociale medier, på SMS eller via mails.
Et styrket samarbejde i Københavns Kommune skal give udsatte unge en bedre sagsbehandling og bringe dem tættere på uddannelse eller et job.
Det går langt bedre end forventet for Københavns Kommune med at skabe lære- og elevpladser til unge i private virksomheder.
Vi har netop lanceret seneste nyhedsbrev fra Københavns Erhvervshus.
Københavns Kommune har vendt udviklingen. Antallet af borgere, der får tildelt en førtidspension, er næsten fordoblet i 2018.

Sider