Strøm

På nogle af byens pladser er der anlagt strømudtag og ”gøglerstik”.

Du kan få adgang efter aftale med Citelum som også kan trække ledninger rundt på en forsvarlig måde. Du kan også få hjælp til det praktiske fra en autoriseret elektriker.

Af hensyn til stød- og snublefare, må kabler og ledninger ikke ligge frit på jorden. De kan trækkes i 2,5 meters højde, føres langs med telte og udstyr, eller (hvis alt andet fejler) beskyttes med kabelbakker.

Enkelte steder kan du selv trække strøm med lav spænding fra en brønd eller boks på pladsen.

Er du i tvivl om muligheden for at trække strøm på den plads du ønsker at benytte, kan du altid kontakt Byliv.

Hvornår? Senest 14. dage før arrangementet - problemer på stedet kan løses med kort varsel efter aftale med Citelum.

Økonomi: Afhængigt af forbrug, udstyrsleje, og behov for praktisk hjælp

Hvem kan man snakke med?
Evt. en autoriseret elektriker
Hør om gøglerstik, regler og risiko hos Byliv - tlf. 33 66 33 33
Citelum: Michael Thams- tlf. 2277 8491

 

Affald

Både gæsterne og selve arrangementet producerer affald, som du skal sørge for at bortskaffe. Der er mange fugle og rotter i København, så affald må ikke efterlades i sække eller åbne beholdere.

Sortér affaldet. Bestil containere med rigelig plads, og aftal med leverandøren (typisk en vognmand) at få dem tømt mindst en gang om dagen - også i weekenden.

Hvis der er affald tilbage når arrangementet er slut, og den sidste container er tømt, er det arrangørens eget ansvar at køre det på lodsepladsen. Det må ikke blive stående på pladsen til næste dag.

Renhold kan opstille ”pariserkurve” med plads til gæsternes affald, men du skal selv tømme dem.

Gør guiden bedre: Hvor meget containerplads bruger du pr. 100 gæster?

Hvornår? Løbende og ved oprydning

Økonomi: Containerleje og tømning

Hvem kan man snakke med?
Renhold - tlf. 33 66 33 66

Toiletter

Du skal som minimum bruge 1 toilet pr. 100 gæster.

Kommunen har adgang til et begrænset antal toiletter og pissoirer, men ved større arrangementer skal du leje mobile faciliteter hos et privat firma.

Særligt for handlende: Personale der håndterer madvarer, skal have adgang til eget toilet med håndvask.

Hvornår? efter aftale med udlejningsfirma

Økonomi: efter aftale med udlejningsfirma

 

Biler og parkering

Der må ikke parkeres privatbiler, udstyrsbiler, mm. på pladser og i parker uden særlig tilladelse. Almindelige parkeringspladser kan ekstraordinært reserveres til udstyrsbiler, kølevogne, mm. efter aftale med Byliv.

Hvis en plads ikke kan tåle tunge køretøjer, fremgår det af din tilladelse.

Få hjemmeværnet eller beredskabsforbundet til at agere parkeringsvagter.

Hvornår? 7 dages behandlingstid

Økonomi: Parkeringsafgift -se takster

Hvem kan man snakke med?
Center for Parkering - tlf. 70 80 80 90
Byliv - tlf. 33 66 33 04

 

Opstilling og nedtagning

Opstilling og nedtagning af udstyr (inkl. hegn, containere, toiletter, og andre ting der leveres af tredjeparter), skal foregå i den bookede tid.

Der kan reserveres ekstra tid til formålet efter aftale med Byliv. Afspærringer skal tages ned, straks det ikke længere er nødvendigt.

Enkelte pladser kan ikke tåle tunge udstyrsbiler, og i parkerne skal der lægges særlige køreplader for at beskytte græsset.

Københavns Brandvæsen skal godkende opstillingen og flugtvejene ved store arrangementer, eller ved brug af villatelte, indhegning, mm.

Du har ret til at råde over det reserverede areal som beskrevet i din tilladelse fra Byliv, men Politiet, Brandvæsenet og Teknik- og Miljøforvaltningen skal altid give adgang til kommunens arealer.

Hvornår? Tilladelse til afspærring hentes når pladsen er booket. Praktisk nedtagning skal foregå 3 timer efter afslutning, eller efter særlig aftale med Byliv.

Økonomi: Efter aftale med private partnere

Hvem kan man snakke med?
Byliv - tlf. 33 66 33 33

 

Nattevagt

Det kan være nødvendigt at skaffe vagtmandskab til at passe på ting, der står på pladsen natten over.

Vi anbefaler at bruge et professionelt vagtfirma.

Det er ikke tilladt at overnatte på pladsen, og der må ikke være aktivitet hverdage efter kl. 22.00 og weekend efter kl. 24.00 uden særlig tilladelse.

Hvornår? Bestilles mindst 7 dage før

Økonomi: Efter aftale med leverandør - fra ca. 450,-/time

 

Vand

På nogle pladser kan du få adgang til vand fra haner, offentlige toiletter, osv., men det kan være nødvendigt at bestille særskilte vandtanke.

Mange allierer sig med en lokal butik eller restauration for at sikre adgang til rent vand hele dagen.

Hvis der handles med fødevarer, skal personalet have umiddelbar adgang til varmt og koldt vand.

Hvornår? efter aftale med leverandør

Økonomi: Gratis eller efter aftale med individuel leverandør

Hvem kan man snakke med?
Byliv  - tlf. 33 66 33 33

Hjælpende hænder

Har du hænder nok til oprydning, renholdelse, op- og nedtagning, pasning af butikken, osv.?

Frivillige organisationer og sportsklubber hjælper gerne til ved store arrangementer til gengæld for støttekroner, gulerødder til hjælperne, muligheden for øvelse, eller andre partnerskabsaftaler. Det kan også betale sig at inddrage erhvervsdrivende som partnere, fordi de ofte har kompetent og pålidelig arbejdskraft til deres rådighed.

Frivillig arbejdskraft sender altid et positivt signal om arrangementet, men er upålidelig. Forvent 20% frafald blandt frivillige, og et varierende engagement.

Giv små godbidder til medhjælperne (f.eks. forfriskninger i dagens løb, tøj og dimser med logo, osv.), men hvis du vil udbetale løn, skal den være seriøs - halvhjertet betaling fører beviseligt til værre engagement end slet ingen penge.

Sørg altid for at have en lille gruppe problemknusere på stand-by, der f.eks. kan rydde op, køre bil, yde førstehjælp, ringe til forskellige myndigheder, og lægge penge ud ved uforudsete udgifter.

For at være på den sikre side, kan du købe kerneopgaver så som oprydning, kørsel og vagttjeneste hos professionelle leverandører.

Få hjemmeværnet eller beredskabsforbundet til at agere parkeringsvagter

Sørg for at dine hjælpere kender retningslinjerne for udendørsarrangementer, så de ikke gør noget ulovligt af ren uvidenhed.

Gør guiden bedre: Har du en god beregningsmodel til behovet for hjælpende hænder? Hvem får du hjælp fra? Hvad tilbyder du dine hjælpere?

Hvornår? Find partnere tidligt, og læg vagtplaner i ”bliv realistisk”-fasen

Økonomi: Efter aftale med leverandører - løbende mad, drikke og andre gulerødder til dine medhjælpere

 

 

 

Renholdelse

Sørg for løbende renholdelse, og efterlad pladsen fri for affald og andet svineri - uanset hvordan du fandt den.

Den nemmeste løsning er at holde affaldsmængden nede. Sørg for en pantordning for bægere, flasker, service, osv., og brug miljørigtig emballage. Sørg også for at gæsterne kan komme af med deres affald.

Giv Renhold besked om dit arrangement. Så sender de gerne en ekstra fejevogn eller et hold ’snappere’ forbi nogle gange om dagen, og følger op når I er færdige. De kan også opstille ekstra ’pariserkurve’.

Husk at det kan være særligt besværligt at gøre rent i en park, hvor man ikke kan køre med fejemaskiner.

Ved større arrangementer, skal du lave en bindende renholdelsesplan. Ved manglende renholdelse af byens parker og pladser sendes regningen til arrangøren.

Hvornår? Renholdelsesplan laves ved booking. Løbende renholdelse under og efter arrangementet.

Økonomi: Efter aftale med firmaer eller organisationer, evt. efterregning ved dårlig renholdelse

Hvem kan man snakke med?
Byliv - tlf. 33 66 33 33
Renhold e-mail: renhold@tmf.kk.dk

 

 

 

Oprydning

Når arrangementet er slut, begynder det store arbejde for arrangørerne.

Som udgangspunkt skal stedet være ryddet og klart til brug samme dag som arrangementet slutter, men ved særligt store arrangementer, kan senere oprydning aftales med Renhold.

Oprydning tager altid længere tid end man tror, og afhænger af arbejdskraften og hvor god renholdelse du har haft undervejs. Det kan tage flere dage at rydde op, hvis der ikke planlægges ordentligt.

Aftal at få afhentet toiletter, affald, containere, mm., så det passer med oprydningen.

Køb eventuelt oprydningshjælp fra et professionelt firma eller frivillige organisationer, som f.eks. den lokale sportsklub.

Hvornår? Når arrangementet er slut - i den bookede tid. 3 timer efter afslutning, eller efter aftale.

Hvem kan man snakke med? 
Dine egne leverandører
Byliv - tlf. 33 66 33 04
Renhold (opgavekoordinator) - tlf. 33177200

Aflevering og afregning

Det er gratis at bruge veje, parker og pladser i København, men du skal passe på dem. Hvis stedet har taget skade eller ikke er ordentligt ryddet op, bliver det udbedret for din regning - og det kan blive dyrt.

Hold derfor penge i reserve i regnskabet til uforudsete skader, og tag eventuelt en forsikring, der beskytter dig imod uforudsete hændelser.

Ved særligt store arrangementer fører Renhold tilsyn ved endt oprydning. Aftal et møde i forvejen, hvis du vil være på forkant med situationen.

Målet med en god afleveringsforretning er selvfølgelig, at alle har lyst til at arbejde sammen en anden gang.

Hvornår? Efter aftale med Byliv

Økonomi: Depositum kan lyde på 5-20.000,- for førstegangsarrangører, men yderligere skader kan stadig blive udbedret for din regning.

Hvem kan man snakke med? 
Parkdrift (ved skader på parker) - tlf. 33 66 36 60
Byliv - telefon 33 66 33 33

Det kan også være en god idé at fortælle historier i medierne efter endt arrangement - så har du alle de gode billeder og oplevelser ved hånden, og kan skabe forventninger til næste gang.