Form og indhold

På kursusforløbet har søskende til børn eller unge med et handicap mulighed for at møde andre i samme situation. Forløbet vil veksle mellem fælles samtaler om konkrete emner, lege, kreative aktiviteter, øvelser, film og oplæg ved familiekonsulenter fra Familiehuset.

Forløbene i søskendegrupperne indeholder bl.a:

• En forsamtale med barnet/ den unge og forældre
• 12 gruppemøder à to timer incl. pause med snack og te/saft.
• Forældredeltagelse ved 1-2 gruppemøder.
• Afsluttende samtaler.

Hvem kan deltage i søskendegrupperne?

Søskendekurserne er åbne for alle børn og unge i Københavns Kommune, der har en søskende med en varig nedsat funktionsevne. Vi udbyder kurser for forskellige aldersgrupper. Hvis du ønsker at  tilmelde dit barn til en søskendegruppe, skal du henvende dig til Borgercenter Handicap og tale med en sagsbehandler. Du kan kontakte os på:

Tlf.: 33 17 88 00   
e-mail: HCK@sof.kk.dk

Vores telefontider er:

Mandag til onsdag:  9-15
Torsdag:                  13-17
Fredag:                    9-13

Tid og sted

Vi udbyder løbende forløb med søskendegrupper efter behov og inddelt efter børnenes alder. I løbet af 2015 er der planlagt opstart af to søskendegrupper for søskende i alderen 9 - 18 år:  

Søskendegruppe for 9-11 årige: 

Opstart den 25. februar 2015 

Søskendegruppe for 15-18 årige
Opstart til efteråret 2015. Hold øje med tider og datoer for kurser i 2015 i kursuskalenderen.

Kurserne finder sted i Familiehuset
Lærkevej 3, 2. sal
2400 København NV