Udgifter til ledsagelse

Ledsagelse er gratis for dig. Du skal dog selv betale udgifter i forbindelse med ledsagelsen for dig og din ledsager. Fx udgifter til transport og entrébilletter. 

Du kan søge om få dækket 837 kr. om året til udgifter i forbindelse med ledsagelsen, hvis du har haft en ledsageordning i minimum et år (2015 niveau). Det søger du om i  Borgercenter Handicap

Hvordan kan jeg bruge ledsagelsen?

Ledsagerens opgave er at være praktisk ledsager i forbindelse med dine aktiviteter uden for hjemmet. Ledsagerens arbejdsopgaver er forskellige afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse, du har – og hvad du ønsker at bruge ledsagelsen til. Det kan fx være:

• Besøg hos familie og venner
• Fritidsaktiviteter
• Biograf og teaterture
• Ferierejser

Vær opmærksom på at en ledsager ikke må løse socialpædagogiske opgaver, pleje-, omsorgs- og hjemmehjælpsopgaver eller deltage i arbejdsopgaver, der kræver personløft eller forflytning.  Du har selv ansvaret for at planlægge de aktiviteter, du gerne vil ledsages til.  
 
 

 

Hvordan søger jeg om ledsagelse?

Du kan søge om ledsagelse ved at gå ind i selvbetjeningsløsningen ovenover. Her kan du søge digitalt eller udfylde blanketten og printe den ud. Du kan også hente et ansøgningsskema i Borgercenter Handicap.  

Hvad skal ansøgningen indeholde? 

Når du søger om en ledsageordning, skal du huske at:

  • Oplyse om den funktionsnedsættelse, der er årsag til din ansøgning
  • Beskrive hvad ledsageren skal hjælpe dig med i forbindelse med ledsagelsen
  • Oplyse om brug af hjælpemidler, bosted, transportmuligheder og hjemmehjælp
  • Oplyse, hvem der har undersøgt eller behandlet dig
  • Tage stilling til, om kommunen må hente oplysninger om dine helbredsforhold hos dem, der har undersøgt dig inklusive din egen læge, hvis det har betydning for behandlingen af ansøgningen om ledsageordning

Skal jeg medsende noget?
For at kunne behandle ansøgninger om ledsagelse, skal sagsbehandlerne som oftest indhente lægelige oplysninger. Hvis du  er i besiddelse af journaloplysninger fra hospitalet, en speciallæge eller egen læge, er du meget velkommen til at vedhæfte eller medsende en kopi. Det letter vores sagsbehandling og bidrager til en kortere sagsbehandlingstid. 

Skriftlige ansøgninger sendes til Borgercenter Handicap. Se adressen under kontaktoplysninger. 

Har du spørgsmål om ledsageordningen og ansøgningsprocessen, kan du kontakte os på tlf. 33 17 62 20

 

 

Ledsagerkort

 Er du bevægelsehæmmet eller har du en psykisk funktionsnedsættelse kan du søge om et ledsagekort. Ledsagekortet udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum. Kortet koster 200 kr. og er gyldigt i tre år. Kortet giver mulighed for at tage en ledsager gratis med til en række kulturinstitutioner samt rabat på rejser med  kollektiv transport:

Kulturinstitutioner

Ledsagekortet giver dig mulighed for flere steder at medtage din ledsager gratis i fx teatre og museer, til kulturelle arrangementer, i forlystelsesparker og zoologiske haver.

Kollektiv transport

Ledsagerkorter giver rabat til kollektiv transport med tog, metro og busser for personer over 13. år. Ledsagekortet giver dig ret til at køre på en børnebillet og medtage en ledsager på en børnebillet.

Hvor søger jeg om et ledsagekort?

Du søger om et ledsagekort gennem Brugerservice i Danske Handicaporganisationer (DH), der administrerer ordningen.

Læs mere om kortet og hent ansøgningsskema på DHs hjemmeside

Hvem er ledsagerne?

Ledsagere rekrutteres blandt personer, der har særlig interesse i  - eller erfaringer med at arbejde med personer med handicap.
Du kan selv pege på en person, du ønsker ansat som ledsager eller benytte Københavns Kommunes Ledsagekorps. Københavns Kommune er arbejdsgiver for ledsageren, også når du selv peger på en ledsager. Vi kan normalt ikke ansætte personer med en tæt tilknytning til dig som fx ægtefælle eller søskende.

Vi indhenter altid straffeattest i forbindelse med ansættelse af ledsagere. Den må ikke have anmærkninger, som har betydning for ansættelsen i ledsagejobbet.