Hvem er kontaktpersonerne?

Familiehuset i Borgercenter Handicap har i  øjeblikket to faste kontaktpersoner, der arbejder på fuld tid. Vi ansætter flere hvis behovet viser sig at være større. Kontaktpersonerne er begge vante til at arbejde med unge, der har særlige behov. De har både en pædagogisk grunduddannelse og efteruddannelse rettet mod børn og unge med nedsat funktionsevne.  

Hvem kan få en fast kontaktperson

Unge med tilknytning til Borgercenter Handicap kan blive tilknyttet en kontaktperson fra Familiehuset, hvis der er et særligt behov for det. Det er sagsbehandlerne i centret, der indstiller til det - efter at de i samarbejde med jer har vurderet, om det giver mening. Forældre til unge med nedsat funktionsevne er meget velkomne til selv at kontakte Borgercenter Handicap, hvis I tænker en kontaktpeson kunne være en mulighed.

Alle unge med nedsat funktionsevne kan i princippet blive indstillet. Et forløb med en kontaktperson forudsætter dog en mild grad af reflektionsevne hos den unge. 

Hvordan foregår et forløb med en kontaktperson?

Skræddersyede forløb

Et forløb med en kontaktperson skræddersyes, så det passer til en unge og den unges behov. Kontaktpersoner kan enten mødes med den unge i hjemmet eller i Familiehuset - eller et tredje sted. Varigheden af forløbet og timeantal varierer også. Som oftets mødes den unge og kontaktpersonen en til to gange om ugen i en periode.

Når et forløb med en kontaktperson starter, fastsætter sagsbehandleren, kontaktpersonen og forældre konkrete mål for orløbet. Timeantallet og hyppigheden af møderne vil afhænge heraf. Nogle gange kan det være relevant at inddrage andre fagpersoner omkring barnet. Fx skolen, vejlederne på ungdomsuddannelser,

Varigheden af et forløb 

Varigheden af et forløb afhænger af, om målene for forløbet af nået. Det kan også være, at sagsbehandleren og jer som forældre, vurderer, at I ikke kommer videre. Sagsbehandlere indkalder til et opfølgningsmøde efter 3. måneder, hvor I drøfter, hvordan det går - og hvad der skal ske. Herefter bliver I indkaldt igen efter 6. måneder. Kontaktpersonerne deltager også ved disse måeder.

Hvad laver man sammen med en fast kontaktperson?

Kontaktpersonen arbejder ud fra de mål, som sagsbehandleren fastsætter sammen med jer. Disse mål danner rammen for, hvad den unge og kontaktpersonen skal lave sammen. Det kunne f.eks. være at den unge skal have en at tale med om de ting der er svært. Det kunne også være hjælp i forhold til nogle praktiske ting  som skolegang, uddannelse, arbejde, boligforhold med videre. 

Ud fra målene tilrettelægger den unge og kontaktpersonen i samarbejde,  hvor og hvor ofte man skal mødes.

Mange unge vælger at mødes med kontaktpersonerne i Familiehuset. Her har vi indrettet et særligt lokale til unge, hvor der er mulighed for spil, video med mere.