Tid og sted

Børne- og ungegrupperne mødes otte gange på tirsdage fra kl. 15-17 inkl. en pause med snack og te. Vi udbyder kurset med jævne mellemrum efter behov. Hold øje med tider og datoer for kurser i 2015 i kursuskalenderen.  

Kurserne finder sted i Familiehuset: 

Lærkevej 3, 2. sal
2400 København NV

 

Form og indhold

I børne- eller ungegrupperne får du mulighed for hyggeligt samvær med andre børn og unge med samme udfordringer som dig. Forløbene i grupperne skifter mellem oplæg ved gruppeledere fra Familiehuset, samtaler og opgaver i mindre grupper samt film. 

Et forløb består af :  

• Et informationsmøde for forældre 
• En introsamtale med forælder og barnet eller den unge (heraf ca. 20 minutter alene med barnet /den unge)
• 8 gruppemøder á to timer inkl. pause med snack og te
• En afslutning med forældre og fælles spisning
• 2-3 måneder efter afslutning mødes vi igen 2 gange

 

Hvem kan deltage på kurserne?

Forløbene er målrettet børn og unge i Københavns Kommune som har en autismespektrumforstyrrelse eller en anden varig funktionsnedsættelse. Vi udbyder to forløb det kommende år. Hvis du ønsker at melde dit barn til en børne- eller ungegruppe, skal du henvende dig til Borgercenter Handicap. Du er også meget velkommen til at ringe og høre nærmere om børne- og ungegrupperne og andre relevante tilbud på :

Tlf.: 33 17 88 00   (
e-mail: HCK@sof.kk.dk

Vores telefontider er:

Mandag til onsdag:  9 - 15
Torsdag:                  13 -17
Fredag:                    9 - 13