Prækvalifikation til totalrådgivning

Offentliggjort:
07.09.2015, Kl
Frist:
25.09.2015, Kl
Prækvalifikation til totalrådgivning iht. tilbudslovens afsnit II – Udformning af haver med integreret regnvandshåndtering i De Gamles By.

Totalrådgivning i forbindelse med etablering af haver ved Allé Bygningerne i De
Gamles By på Nørrebro.

Opgaven består i planlægning og udførelse af et samlet
haveanlæg til plejehjemmene Klarahus og Kastanjehusene samt integrering af
regnvandshåndtering.
Der skal udføres følgende haver: 1 have til demente patienter (Klarahus), der er
afskærmet for bygningens brugere, hvor der er fokus på oplevelser for patienterne.
4 haver til somatiske patienter (Kastanjehusene), som skal være offentlig
tilgængelige og samtidig opfylde brugernes ønsker og behov.
Derudover forventes anlæg af 2 forhaver ud mod Henrik Pontoppidans vej og
Alléen imellem bygningerne, der skal integreres i et overordnet landskabeligt rum
med de øvrige 5 haver. Det samlede rum er en del af et overordnet skybrudsprojekt
i De Gamles By.
Byggefasen forventes planlagt, således at brugerne altid har adgang til 1-2 haver i
udførelsesperioden.
Der lægges stor vægt på udformningen af haverne og den oplevede kvalitet hos
brugerne og andre interessenter herunder borgerne på Nørrebro.
Totalrådgiver varetager rådgivningen i alle faser fra program til aflevering af
anlægget, herunder foreståelse af entrepriseudbud, kontakten til myndigheder
samt 1 års gennemgang.
Den samlede budgetramme inkl. alt, herunder honorar og administrationsudgifter
er 10 mio. kr. ekskl. moms.

Vejledende tidsplan
Udbudsmateriale for totalrådgivning forventes udsendt i november 2015.
Entrepriseudbud forventes udsendt i foråret 2016.
Haverne forventes ibrugtaget i sommeren/efteråret 2016.

Yderligere oplysninger
Udbuddet gennemføres via Byggeri København´s elektroniske udbudssystem,
Byggeweb, www.byggeweb.dk og findes ved at søge på TN521223.
Alle relevante dokumenter og informationer om opgaven vil blive offentliggjort via
Byggeweb, hvorfor Københavns Kommune opfordrer alle ansøgere til at holde sig
orienteret her.
Ved tilbudsafgivelsen skal der fremsendes en tro- og loveerklæring om, hvorvidt
tilbudsgiveren har ubetalt gæld til det offentlige, jf. bek. af lov nr. 336 af 13. maj
1997. Hvis tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et
konsortium, skal hver af deltagerne afgive en erklæring.

 

SE VEDHÆFTET ANNONCE FOR YDERLGERE INFOMATION.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.