Hvad laver PPR?

PPR almen og Børnecenter København varetager den specialpædagogiske betjening i forhold til institutioner og skoler.

Det drejer sig f.eks. om:

  • Rådgivning og vejledning til børn, forældre og pædagogisk personale i dagtilbud og skoler
  • Deltagelse i netværksmøder og vejledningsmøder
  • Observationer og pædagogisk psykologiske vurderinger, i forhold til børn med f.eks. udviklingsvanskeligheder, læse- og eller talevanskeligheder
  • Specialpædagogiske konsulentydelser til skoler og institutioner i Københavns Kommune
  • PPR medvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler
  • Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser.