Politisk koordinator til TMF Stab i Teknik- og Miljøforvaltningen

Staben i Teknik- og Miljøforvaltningen søger en dygtig medarbejder, der kan koordinere Stabens sager til direktionen og det politiske niveau.

Dine primære arbejdsopgaver:

 • Styre stabens sagsflow i tæt samarbejde med ledelsen
 • Sager til forvaltningens koncernledelse og direktion
 • Sager og ad hoc-bestillinger til Teknik- og Miljøudvalget
 • Tværgående opgaver og projekter i Staben
 • Notater og oplæg til Stabens ledelse
 • Sproglig kvalitetssikring af Stabens sager.

Vi forventer, at du:

 • har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse eller lignende
 • har et par års erfaring i en politisk organisation eller er nyuddannet med erfaring fra studiejob i en politisk organisation
 • har stor kapacitet og trives med ad hoc-opgaver med kort deadline
 • er serviceminded og udadvendt
 • har gode formidlingsevner – både mundtligt og skriftligt.

Om os
Staben er Teknik- og Miljøforvaltningens fælles administrative enhed med ca. 130 medarbejdere. Staben understøtter forvaltningen inden for økonomi, kommunikation, HR-udvikling, organisationsudvikling, digitalisering og jura. Du bliver ansat i Stabens tværgående sekretariat.

Hos os får du et job med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Du får en spændende hverdag i en moderne organisation i forandring – præget af et højt ambitionsniveau og en uformel tone. Du kan læse mere om Teknik- og Miljøforvaltningen på: http://www.kk.dk/artikel/teknik-og-milj%C3%B8forvaltningen

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med tiltrædelse efter aftale og senest den 1. august 2017.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Marie Hvid Damborg på 3053 0236.

Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 13. juni 2017 

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde.  Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.