København som metropol for mennesker 2015

Byens politikere har vedtaget en vision om at skabe en metropol, der inviterer til byliv, aktivitet og bevægelse. Et af de konkrete mål er at udvikle netværket af forbindelser og promenader, så cyklister og fodgængere får tryggere rammer og flere oplevelser på deres vej gennem byen. Du kan læse mere i visionen: Metropol for mennesker. Vision og mål for Københavns byliv 2015.

Københavns Miljøregnskab

Miljøregnskabet følger blandt andet med i, om vi år for år opfylder de mål for cykelområdet, der er sat for at København i 2015 kan kalde sig Miljømetropol.

Læs Københavns Miljøregnskab.

Cykelstiprioriteringsplanen 2006-16

Der er lavet en plan for, hvor mange nye cykelstier og cykelbaner, der skal laves i København de næste år. Den såkaldte Cykelstiprioriteringsplan dækker perioden 2006-2016 og angiver rækkefølgen for næsten 70 kilometer nye cykelstier og cykelbaner. Prisen for at gennemføre cykelstiprioriteringsplanen i sin nuværende udformning er ca. 400 mio. kr.

Læs mere om Cykelstiprioriteringsplanen 2006-16

Fra god til verdens bedste - Københavns cykelstrategi 2011-2025

I Københavns cykelstrategi kan du læse om tiltag og planer, som sætter rammen for de langsigtede prioriteringer på cykelområdet. Strategien skal medvirke til, at vi bliver verdens bedste cykelby inden udgangen af 2015. Strategien blev godkendt af Borgerrepræsentationen d. 1. december 2011, og afløser strategien "Cykelpolitik 2002-2012".

Fra god til verdens bedste - Københavns cykelstrategi 2011-2025 

Cykelregnskaberne

Hvert andet år udarbejder Københavns Kommune et såkaldt cykelregnskab. Her gøres det op, hvordan det går med at nå de mål, der er sat på cykelområdet. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995 og giver et godt overblik over, hvad der sker af forbedringer for cyklisterne - og hvad der kan gøres bedre.

Cykelregnskab 2012 

Cykelregnskab 2010

København som miljømetropol 2015

I 2008 besluttede politikerne i Borgerrepræsentationen enstemmigt at arbejde for at gøre København til en renere, sundere og mere miljøvenlig by. Der er sat fire hovedmål frem til 2015, og et af målene er at blive "verdens bedste cykelby".

Du kan læse mere om visionen om at gøre København til verdens bedste cykelby i "Miljømetropolen - Vores Vision CPH 2015".